Bestuur

Dagelijks Bestuur:
•Voorzitter: Willy Martens (voorzitter@koheijsden.nl)
•Vice-voorzitter: Kevin van der Laak (vice-voorzitter@koheijsden.nl)
•Secretaris: Raymond van der Burgt (secretaris@koheijsden.nl)
•Penningmeester: Pierre Pinxt (penningmeester@koheijsden.nl)
•Penningmeester: Jo Goessens
•Henri Partouns (Onderdirecteur)
•Gerrie Warnier (Commissie Drumband)

Overige bestuursleden:
•Corné Doumen (Commissie Harmonie)
•Robbie Haenen (Commissie Opleidingen)
•Freddy Waterval (Commissie Evenementen, Sponsorwerving)
•Jan Vervoort (Commissie Instrumenten, Sponsorwerving)
•Jacques Duits (Commissie Exploitatie)
•Angelique Eyck (Commissie Ledenadministratie)
•Sylvia Claessens (Commissie Secretariaat)
•Chris Tossings (Commissie Drumband)