Algemeen

De Koninklijke Oude Harmonie is geregistreerd bij de KvK onder nummer:

BTW- nummer: