Jeugddrumband

Sinds de oprichting vervult de jeugddrumband een belangrijke rol binnen de slagwerkopleiding van de KOH. Onder leiding van een deskundige dirigent repeteren de leden wekelijks aan marsrepertoire en concertwerken. Tijdens deze repetitie leren zij: samenspel, speeltechniek, sociale omgang binnen de vereniging en het bespelen van verschillende instrumenten.

Momenteel telt de jeugddrumband 12 leden, variërend in opleidingsniveau en leeftijd. Zij staan onder leiding van dirigent Henrico Stevens. In de jeugddrumband van de KOH wordt er gebruikt gemaakt van zowel ongestemd slagwerk als gestemd slagwerk. Denk hierbij aan: bongo’s, snare drum, xylofoon, vibrafoon, etc..

Het streven is om minimaal 2 keer per jaar een uitvoering te verzorgen, waarvan het jaarlijkse leerlingenconcert een vaste activiteit is.

2-jaarlijks vindt er een jeugdwerkweekend plaats samen met de leden van de jeugdharmonie. Op een externe locatie wordt er gerepeteerd, spellen georganiseerd en vooral goed gewerkt aan de sociale binding. Door het jaar heen vinden er ook enkele sociale activiteiten plaats waaraan leden van de jeugddrumband deel kunnen nemen.