Slagwerkensemble

Het Slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat uit een enthousiaste groep van ± 25 personen uit Eijsden. Het ensemble treedt op als slagwerkensemble en drumband. Voor het maken van onze muziek wordt er gebruik gemaakt van zowel ongestemd slagwerk alsook gestemd slagwerk.

Het slagwerkensemble staat sinds augustus 2010 onder leiding van dirigent Henrico Stevens.

Onder zijn leiding bouwt het slagwerkensemble verder aan een succesvolle en gezonde toekomst. Dat men mag spreken van een goede samenwerking blijkt wel uit het behalen van de Limburgse titel op 18 november 2012 en 20 november 2016. Ook werden er 2 Nederlandse titels in de hoogste afdeling behaald op 23 februari 2013 en op 4 februari 2017.

Daarnaast laat het slagwerkensemble met regelmaat uitdagende composities schrijven. Hierbij zijn samenwerkingen aangegaan met componisten als Kevin Houben, Gian Price, Etiënne Houben en Vincent Cox.
“Divinités Primordiales” en “Silent & White” van Vincent Cox zijn de laatste 2 composities welke in opdracht van het slagwerkensemble zijn geschreven. “Divinités Primordiales” werd geschreven ter gelegenheid van de concourscyclus in 2016/2017. Een 28 minuten durende compositie met alleen gebruik makend van slagwerkinstrumentarium welke door het publiek en de muziekwereld werd ontvangen als “openbaarheid van klank”, “nooit vertoond” en “symphonische slagwerkmuziek”.
Voortvloeiend uit deze succesvolle samenwerking tussen componist en orkest volgde een uitnodiging voor deelname aan het Liberation Concert in 2019 op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten. Speciaal voor dit concert werd de compositie “Silent & White” geschreven. Deze compositie voor slagwerkensemble en tenor (m.m.v. Pascal Pittie) werd eveneens met veel enthousiasme ontvangen.

Jaarlijks verzorgt de drumband vele straatoptredens zoals de jaarlijkse bronkprocessie, begeleiden van communiekinderen, Koninginnedag, etc.. Hierbij staan zij onder leiding van tamboer-maître Marcel Warnier.

Voor het garanderen van een gezonde toekomst is een goede opleiding van groot belang. Met een opleiding verzorgd door professionele leerkrachten worden de leerlingen klaargestoomd om toe te treden tot de jeugddrumband. In de jeugddrumband krijgen de jonge slagwerkers het samenspel onder de knie gebracht. Om de doorstroom naar het slagwerkensemble zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt in de jeugddrumband ook gebruik gemaakt van zowel gestemd als ongestemd slagwerk. De jeugddrumband staat eveneens onder leiding van dirigent Henrico Stevens. In september 2020 telt de jeugddrumband 12 leden en met grote regelmaat stromen de leerlingen uit onze opleiding in.

Het Slagwerkensemble is altijd op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe leden dienen de interne opleiding te volgen. In het eerste jaar wordt gestart met individuele trommellessen. In het tweede jaar wordt naast de trommellessen gestart met de solfègeopleiding. Indien voldoende ritmische bouwstenen door de leerling worden beheerst volgt toetreding tot de jeugddrumband. Na het behalen van het A-diploma volgt toetreding tot de drumband (voor straatoptredens). Na het behalen van het B-diploma volgt instroom in het slagwerkensemble en kan, indien gewenst, gestart worden met de opleiding melodisch slagwerk en/of timpani.

Ook is het mogelijk om lid te worden van ons ensemble indien u al een muzikale opleiding heeft genoten.

U bent van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie te bezoeken op donderdagavond. De jeugddrumband repeteert van 18:40 tot 19:40 uur, het slagwerkensemble van 20:00 tot 22:00 uur.

Heeft u interesse om lid te worden of een vraag voor ons slagwerkensemble?
Neem dan contact op via slagwerkensemble@koheijsden.nl