Adresgegevens zaal en café KOH

Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Prins Bernhardstraat 4

6245 BH EIJSDEN (NL) (Geen postadres)

Telefoon: (00-31-0-)43 – 409 1430 Bgg: 06 10880447 (beheerder)

E-mail: beheerder@koheijsden.nl

Postadres KOH: Postbus 55, 6245 ZH, Eijsden

 

De KOH locatie bestaat uit een foyer, een grote zaal met bar en een kleine zaal (Getske) in het souterrain met bar:

zaal:
 • geschikt voor feesten, vergaderingen, koffietafels, bruiloften en partijen
 • capaciteit ca 300p
 • eigen bar en toiletgroep en muziekinstallatie
Getske:
 • geschikt voor voor kleinere feesten,vergaderingen, bruiloften en partijen
 • capaciteit ca 80p
 • eigen bar en toiletgroep en muziekinstallatie
 • aparte entree
Boekingen of info via de beheerder : Jacques Duits (06-10880447)
 
Openingstijden van de foyer:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: van 19:00u tot 24:00u
Vrijdag: van 19:00u tot 02:00u
Zaterdag: gesloten (incidenteel geopend bij activiteiten)
Zondag: van 10:00u tot 14:00u

 

 

Harmonie commissie

Willy Martens
willymartens58@hotmail.com, Tel: 043 – 851 5025, GSM: 06-2163 9711

Dennis Close
dennisclose@home.nl, Tel: GSM: 06-1109 4823

Stephanie Huysmans
stephanie.huysmans@hotmail.com, GSMl: 06-4219905

Raymond Duijkers
raymond.duijkers@home.nl, Tel 043- 409 4908,  GSM 06 – 4173 3518

Henri Partouns
henri.partouns@home.nl, Tel: 043 – 409 2519, GSM 06-1232 1534

Maurice Vossen
mauricevossen@home.nl, Tel. 043 – 409 0665, GSM: 06 – 4813 9334

Corné Doumen
cdoumen@xs4all.nl, Tel. 043 – 409 1722

Dave Blokker
dblokker89@hotmail.com, GSM 06-31046593

 

Bestuur

Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Willy Martens 
 • Vice-voorzitter: Kevin van der Laak
 • Secretaris: Raymond van der Burgt
 • 1 e Penningmeester: Pierre Pinxt
 • 2 e Penningmeester: Jo Goessens 
 • Henri Partouns (Onderdirecteur)
 • Gerrie Warnier

Overige bestuursleden:

 • Corné Doumen (Commissie Harmonie)
 • Robbie Haenen (Commissie Opleidingen)
 • Raimond Huijnen (Technische zaken, commissie exploitatie)
 • Jos Jansen (Donateursactie, Commissie Evenementen)
 • Freddy Waterval (Commissie evenementen, Sponsorwerving)
 • Jan Vervoort (Sponsorwerving)
 • Jacques Duits (Commissie Exploitatie)
 • Ron Warnier (Commissie Drumband)
 • Petra Op den Oordt (Commissie Ledenadministratie)
 • Sylvia Claessens (Commissie Secretariaat)
 • Chris Tossings (Commissie Drumband)

Korte geschiedenis KOH

De eerste muzikale manifestaties van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) dateren uit het begin van de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Aanleiding tot het oprichten van een harmonie is waarschijnlijk het zilveren kroningsfeest van Koning Willem III op 17 mei 1874 geweest. De festiviteiten in Eijsden werden opgeluisterd door ingehuurde muzikanten uit Visé en Luik. Dit is waarschijnlijk de bekende druppel geweest.

Het ontstaan van de harmonie is vooral te danken geweest aan de stuwende kracht van Jonkheer Mr. C.P.G. von Geusau, oud-raadsheer der Provinciale Rechtbank te Maastricht, Guillaume Eugène De Greef, stationschef te Eijsden, Clement Joseph Haenen, koopman, Jean François Pisart, directeur van de Zinkwitfabriek en Theodoor van Tiel, verificateur (belastingontvanger van in- en uitgaande rechten).

In 1949 werd aan de Oude Harmonie als eerste vereniging in Eijsden het predikaat “Koninklijk” verleend. Dit gebeurde uit erkenning voor het moedige besluit van bestuur en leden, met algemene stemmen genomen, om zonder aarzelen tot ontbinding der vereniging over te gaan toen de bezetter in begin jaren veertig probeerde de Oude Harmonie te dwingen zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten.

Sedert 1950 is het met de groei en bloei van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden in een steeds voorspoediger tempo gegaan. Zo promoveerde de KOH in 1963, o.l.v. de toenmalige dirigent Matthijs Scheffer, naar het hoogste niveau: de Superieure Afdeling.
Nieuwe hoogtepunten waren de muzikale prestaties die in 1988/1989 o.l.v. dirigent Jean Steutelings werden geleverd: een geweldige eerste prijs met lof der jury (330,5 punten) op een bondsconcours in Susteren, gevolgd door deelname aan het Landskampioenschap, alwaar opnieuw (met 324 punten) lof van de jury werd verdiend.

Omdat ook op eerdere concoursen tijdens de jaren tachtig steeds lof der jury (en dus minstens 324 punten) werd behaald, kreeg de KOH van de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-pen de eervolle uitnodiging om van de superieure afdeling over te stappen naar de (meer experimentele) concertafdeling. Van deze uitnodiging werd echter geen gebruik gemaakt, omdat de KOH geen concessies wilde doen aan de tot dan toe gegroeide muzikale tradities van de vereniging.

In 1989 werd de muzikale leiding overgedragen aan dirigent Ben Essers. Onder diens bezielende en deskundige leiding werden de successen uit de tachtiger jaren voortgezet. Mede dankzij de inzet van Ben Essers heeft de KOH een reeks opmerkelijke concerten ingezet, waarbij het concert voor Harmonie en Jazzband (uitgevoerd in samenwerking met de Barrelhouse Jazzband). Samen met 5 gemengde koren verzorgde de KOH in 1996 en 1997 een concertcyclus rondom het thema van de Bavarian Highlands. Dit speciaal voor koor en orkest geschreven werk van Edward Elgar werd met veel succes uitgevoerd op enkele belangrijke concertpodia in Geleen, Heerlen en Maastricht. Ook de vocale uitvoering van Phantom of the Opera spreekt nog steeds tot de verbeelding van menig muziekliefhebber.

In 1993 debuteerde de Koninklijke Oude Harmonie op het internationale podium van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Onder leiding van dirigent Ben Essers speelden de muzikanten daar 330 punten bijeen, met lof en onderscheiding der jury.
Tijdens de deelname aan het WMC van 1997 werd dit resultaat nog aanmerkelijk verbeterd: met 344 punten behaalde de KOH het hoogste resultaat uit haar toch al rijke historie. De KOH verwierf hiermee opnieuw lof van de jury en bereikte met deze eclatante uitslag een 3e plaats in de Eerste Divisie Harmonie-orkesten.
In 2002 nam de KOH weer deel aan een Bondsconcours van de LBM, en scoorde daarbij een verdienstelijke 1e prijs met 84,58 punten. Een voortreffelijke prestatie als men bedenkt dat bij dit concours maar liefst 20 jeugdige muzikanten voor het eerst op het hoogste niveau debuteerden.
3 jaar later werd er voor de vierde keer in de historie van de KOH deelgenomen aan het WMC. Met 92,00 punten werd voor de vierde keer op rij Lof de jury behaald op het WMC.

In 2006 nam dirigent Steven Walker het stokje over van (Ere-)dirigent Ben Essers. Onder zijn leiding werd een nieuwe koers ingezet richting het WMC 2009. Na bijna 3 jaar samenwerking tussen dirigent en orkest werd er deelgenomen aan het WMC 2009. Met 90,42 werd een eerste prijs met lof der jury behaald. Een heel mooi resultaat voor het eerste concours met deze dirigent!

Vanaf 2010 is de KOH een nieuwe weg ingeslagen onder de uitmuntende leiding van de geronommeerde dirigent Jacques Claessens en worden diverse concerten op zeer muzikale wijze vertolkt. Het meest recente succes is het behalen van de titel vice-wereldkampioen tijdens het WMC in 2013 met 95,75 punten

Niet alleen de muzikanten van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden beijveren zich voor de hoogste prestaties, evenzeer de tamboers van de drumband staan garant voor klinkende resultaten. Reeds in 1972 werd de Drumband KOH voor het eerst in haar historie Nederlands Kampioen en men won in totaal zesmaal het Limburgs Kampioenschap.
In 1992, na de komst van hun nieuwe instructeur Hans Croes, trad de drumband toe tot de sectie A-b van de Bond van Limburgse Tamboerkorpsen. Reeds na 2 jaar behaalde Hans Croes met zijn gedegen aanpak enkele grandioze resultaten: 1e prijs met lof tijdens het bondsconcours in september 1994; een prestatie die de tamboers tijdens de daaropvolgende Limburgse kampioenswedstrijden in november 1994 zelfs nog wisten te verbeteren: met een puntentotaal van 93,85% behaalden zij de op één na hoogste score van het kampioenschap (echter net 1% te weinig voor de titel in hun sectie A-b).
Sinds september 1996 staat de drumband onder leiding van instructeur Frank Marx, onder wiens leiding de successen uit voorgaande jaren in stijgende lijn werden voortgezet. Absolute hoogtepunten waren achtereenvolgens het behalen van het Limburgs Kampioenschap in november 1998 (met een ongekend hoge score van maar liefst 97½ % van de maximale 100%), waarna de Drumband KOH op 24 januari 1999 voor de tweede maal in haar 50-jarige historie het Nederlands Kampioenschap in de wacht wist te slepen, thans in de sectie Ab-Podium.
In 2001 nam het Slagwerkensemble van de KOH deel aan de concertwedstrijden voor slagwerk-ensembles op het WMC. Onder leiding van dirigent Frank Marx verzorgden de muzikanten een indrukwekkende uitvoering van het verplichte werk De Bronk (Gian Prince) en het keuzewerk Reflections on the Thirteenth Myth (Vincent Cox). Na afloop ontving het slagwerkensemble een minutenlange staande ovatie van het aanwezige publiek; de 5-koppige internationale jury beloonde dit WMC-optreden met een Eerste prijs (86,03 procent).
In 2006 werd er door de drumband weer deelgenomen aan de Limburgse Kampioenschappen in de Hanenhof te Geleen. Met een groot aantal nieuwe jeugdige leden die voor het eerst op concours gingen en de “oude rotten” werd er met bussen afgereisd naar Geleen. Met het thema Emotie werd er een score behaald van 95,92 punten behaald. Goed voor lof der jury en Limburgs Kampioen in de Eredivisie sectie A2! Tevens werd de beker gewonnen voor het hoogste aantal punten. Na het succes op de Limburgse Kampioenschappen werd er in februari 2007 deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen te Winterswijk. De drumband behaalde hier 95,2 punten, goed voor de derde plaats en wederom lof der jury.
Hieruit mag men gerust opmaken dat onze drumband al lange tijd tot de absolute Nederlandse top behoord.

Ook bij de drumband vond er in 2010 een wisseling van muzikale leiding plaats. Frank Marx werd na vele jaren van verdiensten in september 2010 opgevolgd door Rico Stevens. Het meest recente succes hier was het behalen van de Limburgse titiel in november 2012 en het vervolgens behalen van de landstitel begin 2013.

Dat echter niet de prestatiedrang alleen voorop staat, moge blijken uit de talloze malen dat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden jaarlijks uitrukt voor wat het als “sociale” verplichtingen is gaan beschouwen : processies, jubilea, sportevenementen en dergelijke. Het opluisteren van deze evenementen wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd, hetgeen zich manifesteert via een talrijke supportersschare in de eigen gemeente en daarbuiten.

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden weet zich, naast de enthousiaste en gemotiveerde inzet van haar muzikanten en tamboers, eveneens verzekerd van een zeer actieve Supportersvereniging en een enthousiast Damescomité.

Kortom, alle componenten voor een succesvolle voortzetting van de rijke, sociaal-culturele en muzikale traditie zijn nog steeds volop voorhanden.

Muzikale leiding de blauwe kweek

 Dirigent: Dennis Close

Dennis Close (Maastricht, 16 november 1981) kwam voor het eerst in aanraking met het maken van muziek bij “zaate Herremenie Ierste Klasse Vals” alwaar hij kleine trom speelde en later ook drumstel.

Hij kreeg al heel snel de behoefte om zich meer te bekwamen in slagwerk. Daarom werd Dennis in 1993 lid van de Koninklijke Oude Harmonie in zijn woonplaats Eijsden alwaar hij begon met de opleiding solfège. Bij het opgeven van zijn voorkeuren voor een instrument was de keuze snel gemaakt: slagwerk! Aangezien er ook een tweede keuze opgegeven moest worden werd een vinger in de wind gehouden en kwam trombone op de tweede plaats. Natuurlijk kreeg bijna iedereen het instrument van de eerste keuze. Dennis kreeg de schrik van zijn leven toen hij trombone moest gaan spelen. Achteraf een zeer verstandige zet van de “blow”!

Dennis begon zijn opleiding tot trombonist onder de toegewijde leiding van Wiel Huppertz waar hij de basis legde voor zijn verdere muzikale carrière.

In 1998 kwam Dennis in opleiding bij John Vandecaetsbeek waar hij de voorbereidingen trof om toelating te doen tot de Voco. Deze vooropleiding voor het Conservatorium van Maastricht vond plaats aan het Jeanne d’Arc College te Maastricht.

In 2001 werd Dennis toegelaten tot de 1e fase van de opleiding tot klassieke trombonist aan het Maastrichtse Conservatorium bij hoofdvakdocent Harrie Ries, solotrombonist van het WDR Sinfonieorchester in Keulen. Afgezien van een leuke tijd heeft hij er ook twee diploma’s aan overgehouden: in 2006 behaalde hij zijn Bachelor met profiel docerend musicus en uitvoerend musicus en werd hij toegelaten tot de voortgezette opleiding waar hij zijn tweede diploma haalde in 2008.

Naast de opleiding aan het Conservatorium volgde Dennis ook masterclasses van onder andere: Ivan Meylemans en Raymond Munnecom, beide trombonisten van het Koninklijk Concertgebouworkest van Amsterdam, Chris Houlding, solotrombonist van Opera north in Engeland en Fred Deitz, trombonist in het WDR Sinfonieorchester van Keulen.

In zijn Conservatoriumtijd speelde Dennis ook in verschillende jeugdorkesten: Jeugdorkest Nederland, het Nationaal Jeugdorkest, het nationaal Jeugd Harmonieorkest, het Nationaal Jeugd Fanfareorkest en de streekorkesten Symphonic Impulse, Brassband Limburg en het Limburgs Fanfareorkest.

Op professioneel gebied speelt Dennis momenteel als freelancer bij onder andere: het Limburgs Symfonieorkest, het Brabants Orkest, Sinfonieorchester Aachen en L` Orchestre des Champs-Elysées.

Daarnaast specialiseerde Dennis zich ook in het bespelen van authentieke instrumenten waardoor het werkgebied werd vergroot met onder andere: Ensemble Lyrique, Il Fondamento en het Huelgas ensemble.

Naast spelen geeft Dennis ook les bij de volgende verenigingen: Harmonie Berggalm Noorbeek, Koninklijke Harmonie Concordia Margraten, de Maastrichtse Verkennersband, Fanfare st. Martinus Stein, de Koninklijke harmonie van Gronsveld en natuurlijk de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.

Sinds de zomer van 2008 is Dennis dirigent van het beginnersensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden: de Blowwe Kweek en in januari 2009 begon Dennis ook als dirigent van de Jeugdharmonie van de KOH.

Daarnaast is Dennis ook dirigent van de jeugdfanfare van Pey-Echt en de jeugdharmonie van harmonie Berggalm Noorbeek.

Natuurlijk vergeet Dennis zijn afkomst niet en is hij wekelijks op vrijdagavond te vinden bij zijn KOH.

Multimedia Drumband

Op Deze pagina kunt u enkele stukken beluisteren die het slagwerkensemble de afgelopen jaren heeft gepeeld.Om de stukken te beluisteren moet u 1 keer op het besturingselement klikken en daarna op het ‘play’-knopje. Ook kan het mogelijk zijn dat u ActiveX nog moet installeren. Hiervoor verschijnt automatisch een pop-up schermpje en hier klikt u dan op uitvoeren.

Tales of Imagination – Vincent Cox: (tijdsduur: 23’26”)
Dit stuk werdt gespeeld op het Galaconcert t.g.v. het 125-jarig bestaan van de KOH.

http://www.drumband-koh.nl/muziek/TalesofImagination.wma

De Bronk – Gian Prince: (tijdsduur: 12’52”)
De Bronk werd door de KOH gecomponeerd door Gian Prince voor het Limburgs Kampioenschap in 1998. Ook werd dit stuk gespeeld op het Nederlands Kampioenschap in 1999 en het WMC in 2001.

http://www.drumband-koh.nl/muziek/Bronk.wma

Four Imaginary Scenes – Vincent Cox: (tijdsduur: 20’15”)
Dit stuk werd gespeeld op het Limburgs Kampioenschap in 1998 en ook op het Nederlands Kampioenschap in 1999.

http://www.drumband-koh.nl/muziek/FourImagineryScenes.wma

Reflections on the Thirteenth Mythe – Vincent Cox: (tijdsduur: 25’14”)
Dit stuk werd gecomponeerd in opdracht van de KOH voor het WMC in 2001.

http://www.drumband-koh.nl/muziek/ReflectionsOnTheThirteenthMythe.wma

Landslide – Vincent Cox: (tijdsduur: 17’24”)
Dit werk werd gecomponeerd voor Slagwerkensemble, rockband, piano en zangkoor.
Dit was ook in opracht van de KOH, zeker het idee en initiatief.

http://www.drumband-koh.nl/muziek/Landslide.wma

Paris Impression – Gian Prince: (tijdsduur: 1’57”)
Van deze compositie werden de delen Le traffic en Le metro gespeeld op de Limburgse Kampioenschappen van 2006.


A Blue Cadance – Etienne Houben:
(tijdsduur: 1’39”)
Dit werk werd gecomponeerd in opdracht van de KOH voor het Limburgs Kampioenschap in 2006 en werd ook uitgevoerd op het Nederlands Kampioenschap in 2007.

To One In Paradise – Etienne Houben: (tijdsduur: 8’40”)
Dit werk werd gecomponeerd in opdracht van de KOH voor het Limburgs Kampioenschap in 2006 en werd ook uitgevoerd op het Nederlands Kampioenschap in 2007.

Numero Cinco – Victor Oskam: (tijdsduur: 8’41”)
Dit
werk werd gespeeld op het Limburgs kampioenschap in 2006 en het Nederlands Kampioenschap in 2007.

Scene Analysis – Vincent Cox: (tijdsduur: 12’19”)
Dit werk werd gecomponeerd in opdracht van de KOH naar een idee van Tim Leufkens voor het Limburgs Kampioenschap in 2006 en werd ook uitgevoerd op het Nederlands Kampioenschap in 2007.

© Drumband KOH Eijsden