Donateursactie Koninklijke Oude Harmonie weer van start


De vakantie zit er voor velen alweer bijna op, zo ook voor de KOH. Ook dit jaar zullen (bestuurs)leden van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden weer bij u aan de deur komen om u een donatie te vragen. Uw bijdrage is hard nodig. Mede door uw steun en die van onze supporters en donateurs waren wij de afgelopen jaren in staat prachtige resultaten te behalen. Natuurlijk is het ook mogelijk om iets over te maken indien u niet thuis mocht zijn. De KOH kan niet zonder de belangrijke steun van de Eijsdense gemeenschap en waardeert die dan ook enorm. Leden en bestuur hopen van harte dat u ook dit jaar weer bereid bent om ons financieel een steun in de rug te geven. Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw bijdrage.

Muzikale leiding jeugdharmonie

Dirigent: Dennis Close

Dennis Close (Maastricht, 16 november 1981) kwam voor het eerst in aanraking met het maken van muziek bij “zaate Herremenie Ierste Klasse Vals” alwaar hij kleine trom speelde en later ook drumstel.

Hij kreeg al heel snel de behoefte om zich meer te bekwamen in slagwerk. Daarom werd Dennis in 1993 lid van de Koninklijke Oude Harmonie in zijn woonplaats Eijsden alwaar hij begon met de opleiding solfège. Bij het opgeven van zijn voorkeuren voor een instrument was de keuze snel gemaakt: slagwerk! Aangezien er ook een tweede keuze opgegeven moest worden werd een vinger in de wind gehouden en kwam trombone op de tweede plaats. Natuurlijk kreeg bijna iedereen het instrument van de eerste keuze. Dennis kreeg de schrik van zijn leven toen hij trombone moest gaan spelen. Achteraf een zeer verstandige zet van de “blow”!

Dennis begon zijn opleiding tot trombonist onder de toegewijde leiding van Wiel Huppertz waar hij de basis legde voor zijn verdere muzikale carrière.

In 1998 kwam Dennis in opleiding bij John Vandecaetsbeek waar hij de voorbereidingen trof om toelating te doen tot de Voco. Deze vooropleiding voor het Conservatorium van Maastricht vond plaats aan het Jeanne d’Arc College te Maastricht.

In 2001 werd Dennis toegelaten tot de 1e fase van de opleiding tot klassieke trombonist aan het Maastrichtse Conservatorium bij hoofdvakdocent Harrie Ries, solotrombonist van het WDR Sinfonieorchester in Keulen. Afgezien van een leuke tijd heeft hij er ook twee diploma’s aan overgehouden: in 2006 behaalde hij zijn Bachelor met profiel docerend musicus en uitvoerend musicus en werd hij toegelaten tot de voortgezette opleiding waar hij zijn tweede diploma haalde in 2008.

Naast de opleiding aan het Conservatorium volgde Dennis ook masterclasses van onder andere: Ivan Meylemans en Raymond Munnecom, beide trombonisten van het Koninklijk Concertgebouworkest van Amsterdam, Chris Houlding, solotrombonist van Opera north in Engeland en Fred Deitz, trombonist in het WDR Sinfonieorchester van Keulen.

In zijn Conservatoriumtijd speelde Dennis ook in verschillende jeugdorkesten: Jeugdorkest Nederland, het Nationaal Jeugdorkest, het nationaal Jeugd Harmonieorkest, het Nationaal Jeugd Fanfareorkest en de streekorkesten Symphonic Impulse, Brassband Limburg en het Limburgs Fanfareorkest.

Op professioneel gebied speelt Dennis momenteel als freelancer bij onder andere: het Limburgs Symfonieorkest, het Brabants Orkest, Sinfonieorchester Aachen en L` Orchestre des Champs-Elysées.

Daarnaast specialiseerde Dennis zich ook in het bespelen van authentieke instrumenten waardoor het werkgebied werd vergroot met onder andere: Ensemble Lyrique, Il Fondamento en het Huelgas ensemble.

Naast spelen geeft Dennis ook les bij de volgende verenigingen: Harmonie Berggalm Noorbeek, Koninklijke Harmonie Concordia Margraten, de Maastrichtse Verkennersband, Fanfare st. Martinus Stein, de Koninklijke harmonie van Gronsveld en natuurlijk de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.

Sinds de zomer van 2008 is Dennis dirigent van het beginnersensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden: de Blowwe Kweek en in januari 2009 begon Dennis ook als dirigent van de Jeugdharmonie van de KOH.

Daarnaast is Dennis ook dirigent van de jeugdfanfare van Pey-Echt en de jeugdharmonie van harmonie Berggalm Noorbeek.

Natuurlijk vergeet Dennis zijn afkomst niet en is hij wekelijks op vrijdagavond te vinden bij zijn KOH.

Opleidingscommissie

De commissie Opleidingen bestaat uit onderstaande personen. Zij staan u graag te woord over alle vragen over onze opleiding!
 

Rob Haenen 

Voorzitter commissie Opleidingen
Mentor instrumentgroep saxofoon, trombone, tuba en trompet
Prins Hendrikstraat 35, Eijsden
Tel: 043 – 409 2175
E-mail: r.haenen01@home.nl 
 
Roger Janssen
Secretaris commissie Opleidingen
Mentor instrumentgroep klarinet, klas Koen Cuijpers
Poortstraat 6, Eijsden
Tel: 043 – 409 4159
E-mail: janssen.roger@home.nl

Harm Warnier
Mentor jeugddrumband en instrumentgroep slagwerk
Stationsplein 4, Eijsden
Tel: 06 – 296 244 69
E-mail: harmwarnier@hotmail.com

Denise Haenen
Mentor instrumentgroep hoorn
Krindaal 11, 3790 Sint Martens Voeren (B)
Tel: 06 – 559 151 89
E-mail: denisehaenen@live.nl

Stephanie Huysmans
Mentor van de solfègeklassen en het pupillenorkest de Blôwe Kweek
Mentor instrumentgroep hobo
J.S. Bachstraat 10, Eijsden
Tel: 06 – 421 990 57
E-mail: stephanie.huysmans@hotmail.com

Bert Schutte
Mentor jeugdharmonie
Achter de Lang Haag 11, Eijsden
Tel: 043 – 409 4231
E-mail: bert.schutte@maastrichtuniversity.nl
 
Raymond Schilperoort
Mentor instrumentgroep fagot en slagwerk
De Bak 19, Eijsden
Tel: 06 – 403 668 86
E-mail: raymondschilperoort@kpnmail.nl

Linda de Jong
Mentor jeugdharmonie en instrumentgroep dwarsfluiten
Tel: 06 – 361 999 34
E-mail: lindadejong47@hotmail.com

Daisy Vliegen
Mentor intrumentgroep klarinet, klas Willy Bergenhuizen
Parellelweg 13
Tel: 06 – 549 405 52
E-mail: daisyvliegen_2409@hotmail.com
 

Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!


Beste bezoeker,

Bestuur en leden wensen u en uw familie fijne feestdagen toe. Ook een woord van dank is hier op zijn plaats. Veel mensen die onze site bezoeken dragen ook de KOH een warm hart toe en hebben ons het afgelopen jaar met raad en daad en vaak ook financieel ondersteund. Onze oprechte dank daar voor. In 2015 hebben wij ons jubileumjaar succesvol afgesloten. Als slotstuk van dit jaar bent u ook weer welkom tijdens onze traditionele Sylvesterconcerten. De organisatie heeft weer een spetterend en veelbelovend programma, Kaarten zijn verkrijgbaar in onze foyer en bij de bekende voorverkoopadressen.

Rest ons nog eenieder een goede gezondheid toe te wensen en een prettige jaarwisseling!

1e en 2e kerstdag zijn wij gesloten.

Bestuur en leden KOH

Openingstijden foyer KOH rondom de feestdagen.
datum openingstijd bijzonderheden
donderdag 24 december gesloten kerstavond
vrijdag 25 december gesloten 1e kerstdag
zaterdag 26 december gesloten 2e kerstdag
zondag 27 december 10.00u-13.00u
dinsdag 29 december 19.00u-02.00u Sylvesterconcert
woensdag 30 december 19.00u-02.00u Sylvesterconcert
donderdag 31 december gesloten oudejaarsavond
vrijdag 1 januari 11.00u-13.00u nieuwjaarsdag
18.00u-01.00u nieuwjaarsdag
zondag 3 januari 10.00u-18.00u prins uitroepen Kleeflep

 

Supportersver.korte geschiedenis

Korte geschiedenis:

Supportersvereniging en Damescomité

In 1948 werd uit eigen gelederen een Supportersclub opgericht door H. Warnier, Ser. Warnier en M. Vranken. Het doel was de financiële ondersteuning van de harmonie, zodat deze in staat was oude instrumenten te repareren en nieuwe te kopen.

Zo hield men in 1948 al een tombola, die met 1560 verkochte loten 390 gulden opleverde. Op 26 september 1948 organiseerde men een fancyfair, die 1882 gulden opbracht, onder andere door de verkoop van drank, patates frites en koffie met gebak.

De eerste jaarvergadering hield men op 12 maart 1949. Voorzitter was Jacques Warnier, secretaris M.L. Vranken, aangevuld met de bestuursleden H. Warnier, J. Erkelens, M. Henssen en Th. Gulikers.
Als voorzitter fungeerden later Albert Mingels en Michel Wolfs. Verder waren in de supportersclub de heren F. Tossings, H. Corsius, W. Heusschen, P. Houthuizen, N. Braeken en G. Wolfs actief.

Op 5 november 1950 hield men een postduivententoonstelling in het lokaal van H. van Reij (bestuurslid van de KOH). Deze bracht fl. 1085,80 op na aftrek van de onkosten.
In die tijd organiseerde de supportersclub ook drukbezochte carnavalsbals. Dankzij deze vele activiteiten kon de Supportersvereniging in 1951 aan de harmonie 6 klarinetten en 1 bugel aanbieden. In totaal kocht men vanaf 1948 tot en met 1950 voor fl. 4355,10 aan instrumenten.

Bij schrijven van 24 januari 1952 aan het bestuur legde het merendeel van de Supportersvereniging “destijds (1948) opgericht met het doel om gelden in te zamelen voor het aankopen van instrumenten” hun taken neer. Het betrof Ser. Warnier, M.L. Vranken, H. Warnier, J. Erkelens en M. Henssen. Op de jaarvergadering van de harmonie op 8 februari 1952 werd de brief voorgelezen. Het Bestuur had reeds op 7 februari het ontslag geaccepteerd en de leden bedankt voor hun inzet. De reden voor hun terugtreden werd in dit schrijven niet genoemd.

Korte tijd later werden de werkzaamheden door een inderhaast opgericht Damescomité goeddeels weer opgepakt. ‘In onze vereniging is opgericht geworden een dames-comité, hetwelk zich ten doel stelt aanschaffing van attributen en instrumenten eene Koninklijke Harmonie waardig’. Reeds tijdens de repetitie van de harmonie op 20 juli 1952 werden door het DamesComité KOH, bestaande uit mevr. Mia Boulanger-Warnier en mej. Mia Sabel, twee prachtige schellenbomen aangeboden. Op 26 en 27 juli werden ze voor het eerst in Eijsden meegetroond bij een rondgang.

Op de jaarvergadering van 1 april 1954 werd besloten een nieuwe Supportersclub op te richten ’ten einde geld bij elkaar te brengen om de financiële lasten te kunnen dragen in verband met de bouw van de zaal’. Later werd het doel bijgesteld: geld inzamelen voor nieuwe instrumenten en dergelijke.
Nadat de zaal gebouwd was, werden er vele bals georganiseerd. Namens de Supportersclub bakte Michel Wolfs dan in een tent buiten de zaal frites.

In 1957 fuseerde de Supportersclub met het Uniformenfonds (opgericht in 1956), dat onder voorzitterschap van Louis Wolfs ervoor zorgde dat de harmonie voor het eerst in haar historie in uniformen gehuld werd (op 10 juni 1957, 2e Pinksterdag, werden de uniformen aangeboden). De nieuwe benaming werd Supportersvereniging KOH.
Overigens werd het geld voor de uniformen bijeengebracht door maandelijks bij allerlei mensen één gulden op te halen ten behoeve van het guldenfonds. Verder werden er kienavonden georganiseerd (bijvoorbeeld in Maarland). De drumband kreeg haar uniformen een jaar eerder (in 1956), omdat de financiële middelen niet voldoende waren, om de hele vereniging ineens in het nieuw te steken.
De nieuwe uniformen werden overal geshowd (Maarland, Oost, Mesch, Breust en Eijsden).

In de zestiger jaren werd de kar bij de Supportersclub getrokken door P. Houthuizen, A. Narinx, L. Duijkers, H. Duijkers en M. Warnier. Eén van de nieuwe activiteiten was het jaarlijkse Sinterklaasbezoek bij de kinderen van de leden van de blauwe familie, een idee dat in de negentiger jaren opnieuw opgepikt werd door het Damescomité.

In 1970 werd het Damescomité nieuw leven ingeblazen, het bestond daarna uit ongeveer 20 enthousiaste leden. Zij zouden zich steeds meer gaan toeleggen op het onderhoud van de uniformen van de vereniging en zij leverden daarmee een enorme bijdrage aan de presentatie van de KOH.

In de zeventiger en tachtiger jaren komen we in de Supportersclub namen tegen als J. Verstappen, J. Aarts, P. Baumsteiger, J. Huls, H. Satijn, J. Warnier en J.M. Wolfs.
In 1988 was Pierre Piters voorzitter, Jo Huls vice-voorzitter, Jacques Verstappen secretaris, Jean Warnier penningmeester en Jean Marie Wolfs bestuurslid.

In 1994 was de bestuurssamenstelling als volgt: Bart Pachen voorzitter, Jean Marie Wolfs secretaris, N. Simonis penningmeester, Johnny Tossings vice-voorzitter en Rina Weertz-Wolfs 2e secretaris. Deze mensen zijn nog altijd lid en de meesten ook nog in functie. Als penningmeester fungeert inmiddels Huub Moonen, Bert Schutte voert het secretariaat en Raymond Huijnen is als bestuurslid speciaal belast met de technische zaken.

De Supportersclub groeide in de negentiger jaren tot een omvang van ongeveer 25 mensen.

Met de groei van het ledental in de tachtiger en negentiger jaren kon de Supportersvereniging ook haar activiteiten enorm uitbreiden. Men organiseerde balavonden, de autorally “De Blauwe Rit”, koejongconcoursen, loterijen, koffieconcerten, hobbybeurzen, rommelmarkten, Kerstmarkten en wandeloriëntatietochten. Deze laatste activiteit groeide in de negentiger jaren, dankzij de samenwerking met Wandelcomité “De Lèren Tram”, tot een halfjaarlijks evenement uit met vaak een paar duizend deelnemers.

Op 18,19 en 20 september 1998 vierde de Supportersvereniging haar 50-jarig jubileum in een feestpaviljoen op het terrein van de voetbalclub Eijsden. Het werd een geweldig festijn met een geslaagde receptie en een prachtig optreden van “Die Schintaler”.

De Supportersvereniging en het Damescomité zijn daarmee onmisbare schakels geworden in de blauwe familie. Zonder hun tomeloze inzet zou het welhaast niet mogelijk zijn om de vereniging financieel gezond te houden.

Damescomm.korte geschiedenis

Korte geschiedenis:

Supportersvereniging en Damescomité

In 1948 werd uit eigen gelederen een Supportersclub opgericht door H. Warnier, Ser. Warnier en M. Vranken. Het doel was de financiële ondersteuning van de harmonie, zodat deze in staat was oude instrumenten te repareren en nieuwe te kopen.

Zo hield men in 1948 al een tombola, die met 1560 verkochte loten 390 gulden opleverde. Op 26 september 1948 organiseerde men een fancyfair, die 1882 gulden opbracht, onder andere door de verkoop van drank, patates frites en koffie met gebak.

De eerste jaarvergadering hield men op 12 maart 1949. Voorzitter was Jacques Warnier, secretaris M.L. Vranken, aangevuld met de bestuursleden H. Warnier, J. Erkelens, M. Henssen en Th. Gulikers.
Als voorzitter fungeerden later Albert Mingels en Michel Wolfs. Verder waren in de supportersclub de heren F. Tossings, H. Corsius, W. Heusschen, P. Houthuizen, N. Braeken en G. Wolfs actief.

Op 5 november 1950 hield men een postduivententoonstelling in het lokaal van H. van Reij (bestuurslid van de KOH). Deze bracht fl. 1085,80 op na aftrek van de onkosten.
In die tijd organiseerde de supportersclub ook drukbezochte carnavalsbals. Dankzij deze vele activiteiten kon de Supportersvereniging in 1951 aan de harmonie 6 klarinetten en 1 bugel aanbieden. In totaal kocht men vanaf 1948 tot en met 1950 voor fl. 4355,10 aan instrumenten.

Bij schrijven van 24 januari 1952 aan het bestuur legde het merendeel van de Supportersvereniging “destijds (1948) opgericht met het doel om gelden in te zamelen voor het aankopen van instrumenten” hun taken neer. Het betrof Ser. Warnier, M.L. Vranken, H. Warnier, J. Erkelens en M. Henssen. Op de jaarvergadering van de harmonie op 8 februari 1952 werd de brief voorgelezen. Het Bestuur had reeds op 7 februari het ontslag geaccepteerd en de leden bedankt voor hun inzet. De reden voor hun terugtreden werd in dit schrijven niet genoemd.

Korte tijd later werden de werkzaamheden door een inderhaast opgericht Damescomité goeddeels weer opgepakt. ‘In onze vereniging is opgericht geworden een dames-comité, hetwelk zich ten doel stelt aanschaffing van attributen en instrumenten eene Koninklijke Harmonie waardig’. Reeds tijdens de repetitie van de harmonie op 20 juli 1952 werden door het DamesComité KOH, bestaande uit mevr. Mia Boulanger-Warnier en mej. Mia Sabel, twee prachtige schellenbomen aangeboden. Op 26 en 27 juli werden ze voor het eerst in Eijsden meegetroond bij een rondgang.

Op de jaarvergadering van 1 april 1954 werd besloten een nieuwe Supportersclub op te richten ’ten einde geld bij elkaar te brengen om de financiële lasten te kunnen dragen in verband met de bouw van de zaal’. Later werd het doel bijgesteld: geld inzamelen voor nieuwe instrumenten en dergelijke.
Nadat de zaal gebouwd was, werden er vele bals georganiseerd. Namens de Supportersclub bakte Michel Wolfs dan in een tent buiten de zaal frites.

In 1957 fuseerde de Supportersclub met het Uniformenfonds (opgericht in 1956), dat onder voorzitterschap van Louis Wolfs ervoor zorgde dat de harmonie voor het eerst in haar historie in uniformen gehuld werd (op 10 juni 1957, 2e Pinksterdag, werden de uniformen aangeboden). De nieuwe benaming werd Supportersvereniging KOH.
Overigens werd het geld voor de uniformen bijeengebracht door maandelijks bij allerlei mensen één gulden op te halen ten behoeve van het guldenfonds. Verder werden er kienavonden georganiseerd (bijvoorbeeld in Maarland). De drumband kreeg haar uniformen een jaar eerder (in 1956), omdat de financiële middelen niet voldoende waren, om de hele vereniging ineens in het nieuw te steken.
De nieuwe uniformen werden overal geshowd (Maarland, Oost, Mesch, Breust en Eijsden).

In de zestiger jaren werd de kar bij de Supportersclub getrokken door P. Houthuizen, A. Narinx, L. Duijkers, H. Duijkers en M. Warnier. Eén van de nieuwe activiteiten was het jaarlijkse Sinterklaasbezoek bij de kinderen van de leden van de blauwe familie, een idee dat in de negentiger jaren opnieuw opgepikt werd door het Damescomité.

In 1970 werd het Damescomité nieuw leven ingeblazen, het bestond daarna uit ongeveer 20 enthousiaste leden. Zij zouden zich steeds meer gaan toeleggen op het onderhoud van de uniformen van de vereniging en zij leverden daarmee een enorme bijdrage aan de presentatie van de KOH.

In de zeventiger en tachtiger jaren komen we in de Supportersclub namen tegen als J. Verstappen, J. Aarts, P. Baumsteiger, J. Huls, H. Satijn, J. Warnier en J.M. Wolfs.
In 1988 was Pierre Piters voorzitter, Jo Huls vice-voorzitter, Jacques Verstappen secretaris, Jean Warnier penningmeester en Jean Marie Wolfs bestuurslid.

In 1994 was de bestuurssamenstelling als volgt: Bart Pachen voorzitter, Jean Marie Wolfs secretaris, N. Simonis penningmeester, Johnny Tossings vice-voorzitter en Rina Weertz-Wolfs 2e secretaris. Deze mensen zijn nog altijd lid en de meesten ook nog in functie. Als penningmeester fungeert inmiddels Huub Moonen, Bert Schutte voert het secretariaat en Raymond Huijnen is als bestuurslid speciaal belast met de technische zaken.

De Supportersclub groeide in de negentiger jaren tot een omvang van ongeveer 25 mensen.

Met de groei van het ledental in de tachtiger en negentiger jaren kon de Supportersvereniging ook haar activiteiten enorm uitbreiden. Men organiseerde balavonden, de autorally “De Blauwe Rit”, koejongconcoursen, loterijen, koffieconcerten, hobbybeurzen, rommelmarkten, Kerstmarkten en wandeloriëntatietochten. Deze laatste activiteit groeide in de negentiger jaren, dankzij de samenwerking met Wandelcomité “De Lèren Tram”, tot een halfjaarlijks evenement uit met vaak een paar duizend deelnemers.

Op 18,19 en 20 september 1998 vierde de Supportersvereniging haar 50-jarig jubileum in een feestpaviljoen op het terrein van de voetbalclub Eijsden. Het werd een geweldig festijn met een geslaagde receptie en een prachtig optreden van “Die Schintaler”.

De Supportersvereniging en het Damescomité zijn daarmee onmisbare schakels geworden in de blauwe familie. Zonder hun tomeloze inzet zou het welhaast niet mogelijk zijn om de vereniging financieel gezond te houden.

Jeugopleiding

Informatieboekje pleidingen van de oninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Welkom bij de KOH van Eijsden deze brochure geeft informatie voor ouders en leerlingen om een duidelijker beeld te krijgen van de eigen interne opleiding
van onze blauwe harmonie van Eijsden deze informatie vindt u ook terug, met de meest actuele informatie, op de site van de KOH Eijsden www.koheijsden.nl), onder de button `leerlingen`.
Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie iets meer te weten bent gekomen over de Harmonie van Eijsden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een an de personen van de leerlingencommissie. De namen en telefoonnummers van de commissieleden kunt u vinden op
pagina 8. Indien je denkt dat muziek leren en samen muziek maken een leuke hobby is, kun je je bij onze vereniging opgeven.
Dit kun je doen door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te bezorgen bij een van onze commissieleden, of n de foyer aan de Pr. Bernhardstraat 4.
Opleidingen ij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.
De lessen worden verzorgd door professionele vakleerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland.
Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen.
Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties.
Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.
Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische
vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in
principe 3 jaar.
Tijdens de solfègelessen maken we als hulpmiddel gebruik
van de blokfluit. Hierdoor worden dan de motorische
vaardigheden ontwikkeld.
De solfègeles wordt één maal per week op woensdagmiddag
gegeven en duurt 1 uur.
Na het suc6vol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de
leerlingen hun instrument.
De leerlingen mogen gaande weg het schooljaar hun voorkeur
voor een instrument aangeven. Echter een belangrijke factor
bij het toekennen van een instrument is de noodzakelijkheid
van het instrument binnen de harmonie.
Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen en tevens starten
we dit jaar met de instrumentale opleiding.
4 van 15
Opleidingen
Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les
op het instrument.
Het 3e jaar solfège heeft dezelfde indeling als het 2e jaar maar
dit jaar zal afgesloten worden met een theoriediploma.
Voor de lessen solfège moet er per schooljaar een lesboek
theorie gekocht worden. Dit is een boek waarin ook
opdrachten uitgewerkt moeten worden. Tevens kan dit boek
als naslagwerk gebruikt worden. Deze boeken kunnen gekocht
worden bij de leerlingencommissie.
Na 1 jaar op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan
het pupillenorkest. In het pupillenorkest zullen de allereerste
beginselen van het samenspel aangeleerd worden. Samenspel
(samen muziek maken) is in een harmonieorkest erg
belangrijk!
Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling Aexamen
doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de
jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.
Bij de jeugdharmonie/drumband zal het samenspel verder
ontwikkeld worden en meer toegespitst op het harmonieorkest
of de drumband.
In de periode tussen de start van de instrumentopleiding en
het A-examen zal de leerling samen met de grote
harmonie/drumband deelnemen aan alle straatactiviteiten. Dit
is afhankelijk van het instrument en het talent van de leerling
en wordt bepaald in overleg met de docent.
5 van 15
Opleidingen
Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen
instrument.
Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen
met goed gevolg behaald wordt, zal toetreding tot het grote
harmonieorkest of drumband volgen.
Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de
kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te
worden en examen te doen. De kosten hiervoor zullen wel
voor een steeds groter deel zelf betaald moeten worden.
6 van 15
Activiteiten
Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd
(meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun
muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de
KOH, familie, vrienden en bekenden.
Naast de muzikale opleiding organiseert de
leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de
KOH, ook een aantal leuke activiteiten om het teamverband te
bevorderen.
Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje
voor de solfègeleerlingen en er is het jaarlijkse Sint
Caeciliafeest voor de leerlingen.
Het Sint Caeciliafeest voor de leerlingen wordt gehouden op
een zaterdagmiddag. Er worden dan leuke activiteiten
georganiseerd in de vorm van spelletjes, wandel/speurtocht
e.d. binnen of buiten.
Ook worden er voor de jeugdharmonie en drumband diverse
leuke uitstapjes, concerten en activiteiten georganiseerd. Meer
hierover in het hoofdstuk Jeugdharmonie & Jeugddrumband.
7 van 15
Leerlingencommissie
De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de
leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, die
bestaat uit 5 personen, te weten:
· Jos Jansen, voorzitter commissie
Conference 12, tel: 043-8802993
Mentor instrumentgroep fluit, hobo, hoorn, tuba,
trombone, trompetten en solfègeklassen
· Roger Janssen, secretaris
Poortstraat 6, tel: 043-4094159
Mentor instrumentgroep klarinetten.
· Rob Haenen
Prins Hendrikstraat 35, tel: 043-4092175
Mentor van de jeugdharmonie, saxofoon
· Raymond Schilperoort
de Bak 19, tel: 043-4092043
Mentor jeugddrumband en slagwerk
· Bas van Noorden
Beezepool 20, tel: 06-24662460
Mentor jeugddrumband en slagwerk
Voor (nog) meer informatie of specifieke vragen kunt u contact
opnemen met een van de bovengenoemde personen.
8 van 15
Contributie en lesgeld
Contributie:
De maandelijkse contributie van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden (KOH) bedraagt:
– Tot 16 jaar € 5,– (per maand)
– Vanaf 16 jaar € 6,50 (per maand)
De contributie dient gestort te worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving, op het bankrekeningnummer
1150.95.772 van de Rabobank te Eijsden t.n.v. KOH onder
vermelding van “contributie”.
Lesgelden:
Los van de contributie vragen wij ook een bijdrage in de
opleidingskosten. Deze zijn gesplitst in de solfège- en
instrumentles.
Het jaarlijkse lesgeld voor de solfège- en instrumentlessen
bedragen:
– Eerste jaar solfège, zonder instrument € 50,–
– Tweede en derde jaar solfège, met instrument € 200,–
– Instrumentles bijdrage (na de solfège) € 150,–
Ook de lesgelden moeten gestort worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving op het bovenvermelde
bankrekeningnummer, ondervermelding van
“lesgeldopleiding”.
9 van 15
Contributie en lesgeld
De lesgelden moeten betaald worden voor aanvang van het
nieuwe schooljaar (september).
Bij meerdere leerlingen binnen één gezin is er sprake van een
korting. Zo betaalt men voor het eerste kind 100%, tweede
kind 75% en voor het derde kind slechts 50% van het lesgeld.
De kosten voor het theorieboek van de solfègeklas is ± € 12,50
per schooljaar.
10 van 15
Pupillenorkest
Het pupillenorkest wordt gevormd door leerlingen die met hun
2e jaar van de instrumentale opleiding gaan beginnen.
Tijdens de repetities wordt geoefend aan eenvoudige
muziekstukken die speciaal zijn geschreven voor leerlingen die
net begonnen zijn met hun instrumentale opleiding. Het is de
bedoeling dat je in het orkest de eerste beginselen van het
samenspel gaat leren.
Het samenspelen in het pupillenorkest maakt deel uit van de
opleiding!
Afhankelijk van de voortgang in het 1e jaar van de
instrumentale opleiding is er medio februari een moment dat
leerlingen bij het pupillenorkest tussentijds kunnen in stromen.
Dit wordt per leerling bekeken.
De wekelijkse repetities is op woensdagmiddag van 17:45 tot
18:15 uur, net voor de repetitie van de jeugdharmonie.
Het orkest bestaat uit ongeveer 10 leerlingen en staat onder
leiding van Dennis Close.
11 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
Jeugdharmonie:
Als je het A-diploma behaald hebt, mag je toetreden tot de
Jeugdharmonie. De jeugdharmonie staat onder de vakkundige
leiding van Dennis Close.
Afhankelijk van het verloop in de opleiding bestaat de
jeugdharmonie uit gemiddeld 25 personen. Eenmaal
toegetreden tot de jeugdharmonie gaat men het samenspel
verder ontwikkelen en wordt er ook aandacht gegeven aan de
stemming, maar je gaat vooral gezellig muziek maken.
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 18:30 uur tot
20:00 uur.
Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door het jaar heen
diverse activiteiten.
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan concerten met andere
jeugdharmonieën, leerlingenconcert, kerstconcert,
carnavalsconcert en niet te vergeten onze deelname aan de
herdertjestocht.
Soms wordt er ook een play-inn georganiseerd. Dit is een dag
dat je met andere jeugdharmonieën een hele dag, speciaal
voor deze dag gekozen, muziekstukken instudeert en op het
eind van die dag samen een slotconcert geeft. Dat instuderen
doen we dan met kleine groepjes. Tuurlijk is er die dag ook tijd
om samen te kletsen en lunchen.
Jeugddrumband:
Naast onze jeugdharmonie hebben we voor onze
slagwerkstudenten een jeugddrumband.
Als je het diploma slagwerk “ongestemd A” behaald hebt mag
12 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
je toetreden tot de jeugddrumband.
De jeugddrumband staat onder de vakkundige leiding van
Frank Marx.
In de jeugddrumband leer je net zoals bij de jeugdharmonie
samen met elkaar muziek maken en kom je in contact met
andere soorten slagwerkinstrumenten.
In de jeugddrumband krijg je langer de tijd in het omgaan en
oefenen met de verschillende soorten slagwerkinstrumenten
dan straks in de grote drumband.
Zo kun je goed kennis maken met de grote diversiteit in het
instrumentarium.
De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond van ±
19:30 uur tot 20:30 uur, net voor de repetitie van de grote
drumband. Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door
het jaar heen diverse activiteiten. Deze worden vaak
gecombineerd met de jeugdharmonie, maar er vinden ook
concerten plaats met alleen maar jeugddrumbands.
Het eind van het muzikale jaar sluiten we meestal af met een
ontspanningactiviteit. Dit is meestal rond juni. De hele jeugd
samen (drumband en harmonie).
Het samenspelen in de jeugdharmonie en of jeugddrumband
maakt deel uit van de opleiding!
13 van 15
Tips voor ouders
– Bladmuziek nodig voor de solfège opleiding kun je
kopen in de vorm van een schrift bij de boekhandel.
Maar je kunt ook zelf bladmuziek downloaden en op A4
uitprinten (download dan wel bladen met solsleutel en fsleutel);
bijvoorbeeld:
http://bladmuziek.startpagina.nl/
www.musikwissenschaften.de/service/nb/index.htm
http://people.virginia.edu/~pdr4h/musicpaper/
– Probeer uw kind altijd te stimuleren om te oefenen en
naar de repetities te komen. Ook al zit het een keertje
tegen.
– Controleer regelmatig samen met uw kind het
instrument, zorg dat het altijd schoon en gepoetst is.
– Indien er problemen zijn met het instrument of het
instrument raakt toch onverhoopt defect en dient dus
gerepareerd te worden, dient u contact opnemen met
Dhr. Raymond Huijnen (tel. 043-4094012), of neem
contact op met de mentor.
– Het uniform wordt te zijner tijd aangemeten door de
harmonie; zelf dient u te zorgen voor een wit hemd met
lange mouwen, zwarte of donkerblauwe sokken en nette
zwarte schoenen (geen gympies, sneakers e.d.).
– De Blauwe Harmonie is een mooie vereniging, wordt dus
ook lid van onze club. Dit hoeft niet persé als muzikant
te zijn.
· Wordt supporter en kom bij onze supportersclub,
wij hebben een supportersclub die het hele jaar
door paraat staat voor onze vereniging.
· Of vrijwilliger als de leerlingencommissie een
uitstapje en evenement organiseert.
14 van 15
Tips voor ouders
– Heeft u specifieke kennis of talenten waar wij als
vereniging gebruik van kunnen maken vernemen wij dit
graag.
15 van 15

Jeugddrumband actueel

Jeugddrumband
Als je het diploma slagwerk “ongestemd A” behaald hebt mag je toetreden tot de jeugddrumband. De jeugddrumband staat onder de vakkundige leiding van Rico Stevens. In de jeugddrumband leer je net zoals bij de jeugdharmonie samen met elkaar muziek maken en kom je in contact met andere soorten slagwerkinstrumenten. In de jeugddrumband krijg je langer de tijd in het omgaan en oefenen met de verschillende soorten slagwerkinstrumenten dan straks in de grote drumband. Zo kun je goed kennis maken met de grote diversiteit in het instrumentarium. De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond van ±19:30 uur tot 20:30 uur, net voor de repetitie van de grote drumband. Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door het jaar heen diverse activiteiten. Deze worden vaak gecombineerd met de jeugdharmonie, maar er vinden ook concerten plaats met alleen maar jeugddrumbands. Het eind van het muzikale jaar sluiten we meestal af met een ontspanningactiviteit. Dit is meestal rond juni. De hele jeugd samen (drumband en harmonie). Het samenspelen in de jeugdharmonie en of jeugddrumband maakt deel uit van de opleiding! 

 

Jeugddrumband actueel

Blauwe Kweek

De Blauwe Kweek 
 
 
 
Het pupillenorkest wordt gevormd door leerlingen die met hun 2e jaar van de instrumentale opleiding bezig zijn. In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden. Samenspel (samen muziek maken) is in een harmonieorkest erg belangrijk! Tijdens de repetities wordt geoefend aan eenvoudige muziekstukken die speciaal zijn geschreven voor leerlingen die net begonnen zijn met hun instrumentale opleiding.
 
Afhankelijk van de voortgang in het 1e jaar van de instrumentale opleiding is er medio februari een moment dat leerlingen tussentijds bij het pupillenorkest in stromen. Dit wordt per leerling bekeken. De andere leerlingen stromen aan het begin van het volgend schooljaar in. 
De wekelijkse repetities is op woensdagmiddag van 17:45 tot 18:15 uur, net voor de repetitie van de jeugdharmonie. Het orkest bestaat uit ongeveer 10 leerlingen en staat onder leiding van Dennis Close. 

Blauwe Kweek Actueel

Muzikale leiding jeugddrumband

Henrico Stevens kreeg op 7 jarige leeftijd de eerste muzieklessen van zijn vader.
Na les te hebben gevolgd bij dhr. Jo Meijs, studeerde slagwerk aan het Maastrichts Conservatorium bij de heren Pieter Jansen en Werner Otten. In Keulen volgde hij enkele jaren paukenles bij dhr. Georg Breier.
In zijn studieperiode was Henrico lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Ook remplaceerde hij bij diverse orkesten zoals het Limburgs Symfonie Orkest, Radio Symfonie Orkest, Städtisches Orchester Aachen, Orkest van het Oosten, Nederlands Ballet Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Koninklijke Militaire Kapel en het Amsterdam Wind Orchestra. Bij deze orkesten werkte hij met verschillende gerenomeerde dirigenten.
Tevens was Henrico lid en mede oprichter van het koperensemble Flexible Brass.

Als docent is Henrico werkzaam bij Muziekschool Kumulus te Maastricht. Verder is hij in dienst van Douane Harmonie Nederland.
Als slagwerkdirigent werden er titels behaald met Drumband Fanfare St.Caecilia Schimmert, Drumband St.Barbara Leveroy en Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. Naast het dirigeren van slagwerk-ensembles, momenteel Slagwerkgroep Harmonie St.Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, Slagwerkgroep Koninklijke Oude Harmonie Eijsden en Slagwerkgroep Fanfare Eendracht Dieteren, legt Henrico zich ook toe op het dirigeren van Hafa-orkesten. Hiervoor werden lessen gevolgd bij diverse docenten. Als dirigent is hij momenteel verbonden aan Fanfare De Vrije Burgers in Val-Meer (België).
Naast de activiteiten als musicus en docent is Henrico ook nog mede-eigenaar van muziekuitgeverij Hit-Music, gespecialiseerd in slagwerkmuziek en waar hij zelf ook slagwerkcomposities voor schrijft.