EK TOTO 2021

Op vrijdag 11 juni is het eindelijk zover! Dan begint het EK voetbal 2021!

Net als voorgaande edities organiseert de KOH een EK-toto. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per deelnameformulier en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 18 RABO 0115 0015 73 t.n.v. KOH Eijsden, onder vermelding van ‘EKtoto en de naam die je invult op het deelnemersformulier ‘.

Contante betaling is tevens mogelijk bij het inleveren van het formulier bij een van onderstaande adressen.

Het inschrijfformulier kunt u mailen naar nielsduits@gmail.com of afgeven bij Richard Huijnen (Prins Bernhardstraat 24 in Eijsden) en bij Niels Duits (Sint Jozefstraat 17 in Oost-Maarland).

Formulieren die op 12 juni niet zijn betaald, worden helaas uitgesloten van deelname.

DEELNAME AAN DE EK-TOTO VAN DE KOH KOST € 5,- PER LIJST

Het deelnameformulier dient uiterlijk 11 juni om 20.59 uur te zijn ingeleverd. Bij vragen kunt u contact opnemen met Niels Duits via 06-12096615 of nielsduits@gmail.com

Voor meer info omtrent prijzen en puntentelling klik hier

KLIK HIER VOOR DE TUSSENSTAND!

Prins Bernhard Cultuurfonds

 

 

Beste KOH supporter,  

We hebben goed nieuws, a.s. vrijdag, 28 mei start onze mobiele collecte.  Spannend! (tot 5 juni) Eerdere en latere donaties gaan niet naar de KOH!

Verder ontvingen wij verschillende vragen en/of opmerkingen omtrent de veiligheid van deze actie en het betalen via de idealQRcode.

 

Omdat veiligheid van onze relaties bij het Cultuurfonds voorop staat, werken wij met een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf, dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. Andere organisaties als De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, KWF etc. gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren-apps ook goed beveiligd. Het betaallinkje bevat in de basis altijd cultuurfonds.gift (met nog wat toevoegingen) en u ziet ook het icoontje met het slotje. Dit betekent een veilige omgeving.

Ook het betalen via uw persoonlijke idealQRcode is uiteraard veilig. Om er zeker van te zijn, dat het Cultuurfonds de afzender is, kunt u de volgende zaken checken:

  • Wij versturen u geen persoonlijke brief, daar de collecte/actie enkel mobiel is. Mocht u een brief ontvangen dan is dit fishing. Ga hier niet op in.
  • Naam ontvanger is altijd: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • Het rekeningnummer is altijd: NL54 DEUT 0265 2518 34.

 

Vragen en/of opmerkingen? Mail ons via actie@cultuurfonds.nl. Voor meer informatie over bovenstaande informatie kunt u ook op de webpagina terecht, of op de site van de KOH.

De opbrengst van deze actie komt volledig ten goed van de KOH.

 

Bestuur en leden Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.

 

Overlijden Jean Duijsens

Deze week ontvingen we het bericht dat Jean Duijsens is overleden. Jean had de respectabele leeftijd van 87 jaar bereikt, hij was 48 jaren lid van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden. 

Jean was vanaf 1972 bestuurslid en in 1975 werd hij voorzitter van de KOH. Bij zijn afscheid als voorzitter in 1999 werd Jean vanwege zijn verdiensten benoemd tot President van de KOH. Tijdens zijn voorzitterschap is de “de Blauw” gestegen in haar muzikale kwaliteit.

Ook na zijn actieve rol binnen onze vereniging bleef Jean onverminderd sterk betrokken bij onze vereniging. Altijd was hij samen met zijn vrouw Elly aanwezig bij concerten en andere activiteiten van “zijn” blauwe harmonie. Zijn sociale contacten binnen de vereniging waren belangrijk voor hem.

Wij wensen zijn vrouw Elly, zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

D examen Vincent Wolfs

Op zondag 1 november heeft Vincent Wolfs met een D-examen concert zijn muzikale opleiding bij de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden afgerond. Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft dit examen met zijn familie en enkele genodigden in een klein gezelschap plaatsgevonden.
 
Sinds de start van zijn opleiding in september 2007 bij docent Marc Warnier heeft Vincent toegewerkt naar dit hoogtepunt binnen zijn lidmaatschap van de KOH. In september 2011 is hij naast ongestemd slagwerk ook gestart met het bespelen van melodisch slagwerk bij docent en dirigent Rico Stevens. Later heeft hij deze lessen vervolgd bij docent Raymond Spons.
Binnen de jeugddrumband heeft Vincent gedurende zijn beginjaren veel ervaring opgedaan bij instructeur Frank Marx en later Henrico Stevens.
In 2011 is hij toegetreden tot het slagwerkensemble van de KOH. Mooie ervaringen voor Vincent waren de deelnames aan het Limburgs en Nederlands kampioenschap in 2012 waar hij tijdens zijn eerste concoursdeelname al meteen enkele solo’s voor zijn rekening nam.
 
Vincent is sinds zijn intreden binnen het slagwerkensemble een betrouwbare kracht. Daarnaast is hij ook als slagwerker binnen het harmonieorkest van alle markten thuis.
 
Tijdens zijn D-examen-concert heeft Vincent opnieuw laten zien én vooral laten horen een getalenteerd slagwerker te zijn met werken van Clair Omar Musser, Jacques Delécluse, Morris Lang, D.G. McCroskie, Werner Treiber en Frank Neu. Naast enkele solowerken heeft hij ook een duet en een kwartet ten gehore gebracht samen met enkele collega slagwerkers van de KOH.
 
De examencommissie bestaande uit de juryleden Stan Beckers, Henrico Stevens en zijn docenten Raymond Spons en Marc Warnier beoordeelden zijn concert met een dikke 8,5! “Een complete slagwerker”, “heel tof programma”, “muzikaal”, “spannende dynamiek” en “mooie sound” zijn enkele bewoordingen van de examencommissie in hun beoordeling.
 
Het mag duidelijk zijn dat wij als KOH enorm trots zijn op de prestatie van Vincent en onze muzikale opleiding. Namens alle leden van de KOH van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
 
Nog meer geslaagden!
Vanwege de beperkte activiteiten die we momenteel kunnen laten doorgaan zijn we er trots op dat ook Izzy Ruijters (B-examen), Anoek Deguelle (B-examen) en Scott Huijnen (A-examen) zijn geslaagd voor hun instrument-examen. Voor alle drie een dikke proficiat namens alle leden van de KOH!
Vanaf nu gaan zij deel uitmaken van het Harmonieorkest (Izzy en Anoek) en de Jeugdharmonie (Scott).

Update Anjeractie 2020

De 75e Anjeractie is voorbij. Het Prins Bernhard Cultuurfonds communiceert medio deze maand het bedrag wat naar ons overgeboekt wordt.

De collectelink werkt nog t/m 14 juni. Bent u dus niet in de gelegenheid geweest om te doneren, dan kunt u dit nog steeds doen.

Via onderstaande link komt u in een beveiligde omgeving waar u uw donatie kunt doen, zodat wij mede door uw donatie ook in de toekomst onze activiteiten kunnen voortzetten.

 

https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38378939

 

Namens Bestuur en leden van de KOH bedankt voor uw donaties!

Voormalig Beschermheer overleden

Het is met groot leedwezen dat ik moet berichten dat onze voormalige Beschermheer Jonkheer Drs. Willem A.M. Alting von Geusau is overleden op vrijdag 22 mei jongstleden. Hij is overleden na een langdurige ziekteperiode. Willem von Geusau is 29 jaar Beschermheer geweest van onze vereniging, van 1983 tot 2012, in dat jaar heeft Michiel Alting von Geusau het van hem overgenomen. Willem, door velen zo aangesproken, was een ontwikkeld man. Begonnen als priester in de orde van de Franciscanen was hij later o.a. psycholoog en gedragswetenschapper en was hij supervisor in de huisartsenopleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Als schrijver van  boeken hoeft het ons niet te verbazen dat hij vele stukjes geschreven heeft voor het KOH magazine “De Blauwdruk”. Terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat het misschien een goed idee is om zijn bijdragen te bundelen.

Willem en zijn vrouw Barbara zijn in die 29 jaar talloze malen in Eijsden en elders geweest voor het bijwonen van concerten en Bronken. Tijdens buitenoptredens liep Willem dan mee bij het Bestuur met zijn kenmerkende tred en zwarte hoed die later nog wel eens navolging gekregen heeft. En vergis je niet, Willem was heel muzikaal en wist dus wat het inhoudt om muzikant te zijn. Hij speelde dwarsfluit en met een Bronk deed hij actief mee met de Cramignon en speelde “dae van vief gulle” mee, zeker als de Klunsboys in de buurt waren. Wat menigeen misschien niet weet is dat hij 25 jaar lang gespeeld heeft met het muziekensemble “Kwis?Niks”. Zijn dwarsfluit, deels van hout, heeft hij geschonken aan de KOH. Het is een Duits instrument waarvan er nog maar enkele in de wereld bestaan.

De bijdrage van Willem  aan onze vereniging is dus vooral van binnenuit geweest, vanuit de kern waar het om draait: muziek maken en saamhorigheid. Tijdens momenten van rust met een Bronk bijvoorbeeld hadden we vaker een gesprek en dan bleek weer zijn interesse in de ontwikkeling van de muziek, de vereniging en in het bijzonder die van de jeugd.

De laatste jaren van zijn leven konden wij niet meer met hem communiceren. Dat is des te wranger als je bedenkt dat Willem als het ware een personificatie van communicatie was. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van onze vereniging. Wij zijn hem en Barbara veel dank verschuldigd en trots dat hij onze Beschermheer was gedurende een reeks van jaren.

Moge hij rusten in vrede.

Willy Martens

Voorzitter

 

Namens de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.

Prins Bernhard Cultuurfonds | Anjeractie 2020

Beste mensen,

Door het coronavirus zit ook het lokale culturele leven in zwaar weer. Vandaar dat we deze week een mobiele collecte doen, onder de vlag van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De opbrengst is volledig voor de Koninklijke Oude Harmonie.

Via onderstaand link komt u in een beveiligde omgeving waar u anoniem uw donatie kunt doen, zodat wij ook in de toekomst onze activiteiten kunnen blijven doen.

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38378939