Voorjaarsconcert

Op 13 maart aanstaande zal ons 🥁slagwerkensemble in samenwerking met 🥁Drumband Harmonie Wilhelmina Wolder en 🥁Passion, Percussion & Friends een spetterend voorjaarsconcert ten gehore brengen. Het belooft een prachtige muzikale middag te worden. Komt u met ons meegenieten van deze prachtige muzikale middag?

Openbare D-Examens Stephan & Eline

Openbaar D-examenconcert Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Zondag 21 November aanstaande om 14.00 is het openbaar D-examen van Stephan en Eline Duijkers. Zij zullen deze middag werken van onder andere Mozart, Bach en Glière ten gehore brengen.

KANDIDATEN:
Stephan Duijkers is in 2009 gestart met lessen op Hoorn bij docent Renier Scheepers en volgt tegenwoordig les bij Loek Paulissen. In 2011 is hij toegetreden tot het jeugdorkest en in 2013 is hij doorgestroomd naar het harmonieorkest. In 2016 heeft hij met goed gevolg zijn het C-examen afgelegd waarna hij begonnen is het D-examen project. Stephan is een gewaardeerd muzikant in het harmonie orkest en heeft eenmaal deelgenomen met het orkest aan het WMC in 2017.

Eline Duijkers is in 2011 gestart met lessen op dwarsfluit bij docent Astrid Handels. In 2013 is zij toegetreden tot het jeugdorkest en in 2014 is zij doorgestroomd naar het harmonieorkest. In 2016 heeft zij met goed gevolg zijn het C-examen afgelegd waarna zij begonnen is het D-examen project. Eline brengt tijdens concerten van de harmonie regelmatig solo’s ten gehore en heeft eenmaal deelgenomen met het orkest aan het WMC in 2017.

Uiteraard worden alle geldende Corona-maatregelen van de overheid in acht genomen en hebben bezoekers van 13 jaar en ouder een geldig legitimatiebewijs en een geldige, actuele QR code van het coronatoegangsbewijs nodig. Daarnaast willen we aan iedereen vragen om te registreren via secretaris@koheijsden.nl

 

EK TOTO 2021

Op vrijdag 11 juni is het eindelijk zover! Dan begint het EK voetbal 2021!

Net als voorgaande edities organiseert de KOH een EK-toto. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per deelnameformulier en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 18 RABO 0115 0015 73 t.n.v. KOH Eijsden, onder vermelding van ‘EKtoto en de naam die je invult op het deelnemersformulier ‘.

Contante betaling is tevens mogelijk bij het inleveren van het formulier bij een van onderstaande adressen.

Het inschrijfformulier kunt u mailen naar nielsduits@gmail.com of afgeven bij Richard Huijnen (Prins Bernhardstraat 24 in Eijsden) en bij Niels Duits (Sint Jozefstraat 17 in Oost-Maarland).

Formulieren die op 12 juni niet zijn betaald, worden helaas uitgesloten van deelname.

DEELNAME AAN DE EK-TOTO VAN DE KOH KOST € 5,- PER LIJST

Het deelnameformulier dient uiterlijk 11 juni om 20.59 uur te zijn ingeleverd. Bij vragen kunt u contact opnemen met Niels Duits via 06-12096615 of nielsduits@gmail.com

Voor meer info omtrent prijzen en puntentelling klik hier

KLIK HIER VOOR DE TUSSENSTAND!

Prins Bernhard Cultuurfonds

 

 

Beste KOH supporter,  

We hebben goed nieuws, a.s. vrijdag, 28 mei start onze mobiele collecte.  Spannend! (tot 5 juni) Eerdere en latere donaties gaan niet naar de KOH!

Verder ontvingen wij verschillende vragen en/of opmerkingen omtrent de veiligheid van deze actie en het betalen via de idealQRcode.

 

Omdat veiligheid van onze relaties bij het Cultuurfonds voorop staat, werken wij met een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf, dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. Andere organisaties als De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, KWF etc. gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren-apps ook goed beveiligd. Het betaallinkje bevat in de basis altijd cultuurfonds.gift (met nog wat toevoegingen) en u ziet ook het icoontje met het slotje. Dit betekent een veilige omgeving.

Ook het betalen via uw persoonlijke idealQRcode is uiteraard veilig. Om er zeker van te zijn, dat het Cultuurfonds de afzender is, kunt u de volgende zaken checken:

  • Wij versturen u geen persoonlijke brief, daar de collecte/actie enkel mobiel is. Mocht u een brief ontvangen dan is dit fishing. Ga hier niet op in.
  • Naam ontvanger is altijd: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • Het rekeningnummer is altijd: NL54 DEUT 0265 2518 34.

 

Vragen en/of opmerkingen? Mail ons via actie@cultuurfonds.nl. Voor meer informatie over bovenstaande informatie kunt u ook op de webpagina terecht, of op de site van de KOH.

De opbrengst van deze actie komt volledig ten goed van de KOH.

 

Bestuur en leden Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.

 

Overlijden Jean Duijsens

Deze week ontvingen we het bericht dat Jean Duijsens is overleden. Jean had de respectabele leeftijd van 87 jaar bereikt, hij was 48 jaren lid van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden. 

Jean was vanaf 1972 bestuurslid en in 1975 werd hij voorzitter van de KOH. Bij zijn afscheid als voorzitter in 1999 werd Jean vanwege zijn verdiensten benoemd tot President van de KOH. Tijdens zijn voorzitterschap is de “de Blauw” gestegen in haar muzikale kwaliteit.

Ook na zijn actieve rol binnen onze vereniging bleef Jean onverminderd sterk betrokken bij onze vereniging. Altijd was hij samen met zijn vrouw Elly aanwezig bij concerten en andere activiteiten van “zijn” blauwe harmonie. Zijn sociale contacten binnen de vereniging waren belangrijk voor hem.

Wij wensen zijn vrouw Elly, zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.