De Lèren Tram Geschiedenis

“De Lèren Tram” is in 1994 opgericht uit enkele sportieve wandelaars. De naam is gekozen omdat men vroeger altijd zei: ga maar met “De Lèren Tram”. Dat betekend: ga maar te voet. Dit was omdat men toen nog weinig of geen vervoermiddelen had. In het voorjaar van 1995 hebben wij onze eerste voorjaars wandeling gehouden en hadden toen al 450 wandelaars wat al een mooi resultaat was.
In 1996 mochten wij de Limburgs Dagblad tocht organiseren en deze bleek voor “De Lèren Tram” een heel groot succes met meer dan 2400 wandelaars. De jaren erna bleven vele wandelaars onze tochten bezoeken. Ieder jaar houden wij twee tochten voor de wandelaar. In het jaar 2003 werd het idee geopperd om eens naar de andere kant van de Maas een tocht uit te zetten maar dan met een ponton brug, aan te leggen door het leger.
Zo gezegd zo gedaan na vele vergaderingen en besprekingen met B&W van Eijsden en Visé en legerleiding werd er toch overeenstemming bereikt en een datum vast gelegd september 2004. Dit was voor onze hele vereniging een groot succes want meer dan 5000 mensen dus niet alleen wandelaars hebben de brug gepasseerd op deze dag. Chapeau voor de organisatie en de gemeente Eijsden. Op de vergadering van de regio Limburg werd gevraagd of er onder de verenigingen interesse bestond om in het jubileumjaar van de KNBLO.NL 100 jaar een jubileum wandeltocht te organiseren. “De Lèren Tram” had hier wel oor naar en meldde zich aan.
Na het maken van een bidboek viel de uiteindelijke keuze op “De Lèren Tram”.
En nu is het aan u beste wandelaar om te kunnen genieten van de mooie tochten die uitgezet zijn, en de goed ingerichte rustplaatsen, door de vele vrijwilligers.
Wij wensen u allen dan ook heel veel wandel plezier en hopen u in de toekomst nog op een van onze tochten te mogen terug zien.

Wandelvereniging “De Lèren Tram” en de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Wandelvereniging “De Lèren Tram” heeft een sterke band met de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH).

Jaarlijks vindt een wandeling plaats met als vertrek- en aankomstplaats het verenigingslokaal van de KOH aan de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden.
Ook bieden telkens veel leden en supporters van de KOH bij de voorbereiding, tijdens en na de wandeltochten.

De KOH is opgericht in 1874. Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaand werd in 1949 het predicaat “Koninklijk” verkregen.
Sedert 1950 is het met de groei en bloei van de KOH in een steeds voorspoediger tempo gegaan. Zo promoveerde de KOH in 1963 naar de Superieure Afdeling (momenteel genoemd de Ere divisie). Op diverse bondconcoursen en Wereldmuziekconcoursen heeft de KOH aansprekende muzikale prestaties neergezet.

Niet alleen de blazers van de KOH beijveren zich voor de hoogste prestaties, evenzeer de tamboers van de drumband staan garant voor klinkende resultaten. In 1972 en in 1999 werd de Drumband van de KOH Nederlands Kampioen en men won in totaal zeven maal het Limburgs Kampioenschap.

Dat echter niet de prestatiedrang alleen voorop staat, mag blijken uit de talloze malen dat de KOH jaarlijks acte de presence geeft voor wat het als “sociale” verplichtingen is gaan beschouwen : processies, jubilea, sportevenementen en dergelijke. Het opluisteren van deze evenementen wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd, hetgeen zich manifesteert via een talrijke supportersschare in de eigen gemeente en daarbuiten.

De KOH weet zich, naast de enthousiaste en gemotiveerde inzet van haar muzikanten en tamboers, eveneens verzekerd van een zeer actieve Supportersvereniging en een enthousiast Damescomité.
Kortom, alle componenten voor een succesvolle voortzetting van de rijke, sociaal-culturele en muzikale traditie zijn nog steeds volop voorhanden.

Geplaatst in Menu artikelen.

Geef een reactie