Beschermheer

Beschermheer:  Michiel Alting von Geusau  

Michiel Alting von Geusau (48) is in het dagelijks leven CEO van DOCDATA NV. In de politiek was Michiel geen onbekende in het Brabantse Haaren waar hij jarenlang gemeenteraadslid is geweest.
Hij is in de gelukkige familieomstandigheid getrouwd te zijn met Monika von Perjés Dömölky.
Samen hebben ze 6 kinderen. Een bijzondere vermeldenswaardigheid is de banden met het huidige Koninklijk huis. In de periode dat Michiel ons land diende als kapitein bij de mariniers leerde hij ZKH Willem Alexander nader kennen, hetgeen leidde tot een vriendschapsband. Hun zoon Paulo mocht als bruidsjonker fungeren bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima.
Eveneens bijzonder is het feit dat de beschermheer in het oude (jeugd) huis van de oprichter en eerste voorzitter van de harmonie woont in St. Michielsgestel.

Michiel wil in het bijzonder een stimulerende rol op zich nemen ten aanzien van de jeugd.

Muziekopleiding algemene informatie

Welkom op de pagina van de leerlingencommissie van de KOH

Hier vind je in het kort informatie voor de leerlingen en informatie over onze opleiding.


Opleiding:

Bij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.

De lessen worden verzorgd door professionele leerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland. Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen. Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties. Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.

Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in principe 3 jaar. De solfègeles wordt één maal per week gegeven en duurt 1 uur.

De leerlingen mogen gaandeweg het schooljaar hun voorkeur voor een instrument aangeven maar een belangrijke factor bij het toekennen van een instrument aan een leerling is de noodzakelijkheid van het instrument binnen de harmonie. Na het succesvol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de leerlingen hun instrument.

Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen een tevens starten we dit jaar met de instrumentale opleiding. Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les op het instrument.

Het 3e jaar solfège zal afgesloten worden met een theoriediploma.

Na 1 jaar les op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan het pupillenorkest.

In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden.

Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling A-examen doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.

Bij de jeugdharmonie/-drumband zal het samenspel verder ontwikkeld worden en meer toegespitst worden op het harmonieorkest of de drumband.

Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen op hun instrument.

Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen met goed gevolg behaald wordt zal toetreding tot het grote harmonieorkest of slagwerkensemble volgen.

Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te worden en examen te doen.


Activiteiten:

Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd (meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de KOH, familie, vrienden en bekenden.

Naast de muzikale opleiding organiseert de leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de KOH, ook een aantal leuke activiteiten.

Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje voor de solfègeleerlingen en is er het jaarlijkse Sint Caeciliafeest voor de leerlingen.

Door het jaar heen worden de leerlingen ook betrokken bij diverse activiteiten van de harmonie en/of drumband.Leerlingencommissie 


De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, Klik hier voor naam en adresgegevens.

   


Voor nog meer informatie of specifieke vragen kun kijken in het informatieboekje of contact opnemen met een van de bovenvermelde personen.

Het aanmeldingsformulier kun je tevens ook hier vinden.Harmonieorkest Actueel

Na maanden van repeteren, het regelen van artiesten, verlichting, geluid, het organiseren van mens en materiaal is het dan binnenkort weer zover.

Op 29 en 30 December presenteert de KOH het jaarlijkse Sylvesterconcert. Het Harmonieorkest gaat haar beste beentje weer voorzetten om samen met de drumband en de leerlingen U te voorzien van een gevarieerd en gezeliig programma.

Na het behalen van het zeer goede resultaat op het Wereld Muziek Concours 2013 (vice wereldkampioen met maar liefst 95,75 punten), eerder deze zomer, zijn we meteen begonnen met de voorbereidingen voor de St. Cecilia-mis en uiteraard het Sylvesterconcert.

Sinds de zomervakantie hebben we in de processie van Mariadorp meegelopen, in Moelingen meegedaan aan de rondgang en halen we Sinterklaas in en geven we nog enkele serenades bij 50-jarige huwelijksfeesten…… Kortom het Harmonieorkest zit (net zoals de hele vereniging) niet stil!

Voor komend jaar (2014) staan weer de nodige concerten en evenementen op de planning. In 2014 bestaat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden maar liefst 140 jaar. Door het jaar heen zullen er diverse programmaonderdelen plaatsvinden. Blijf daarom deze site bezoeken en onze kalender in de gaten houden!

Algemene informatie

Het Slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat uit een gezellige en enthousiaste groep van ± 25 personen uit Eijsden. Het ensemble treedt op als slagwerkensemble, drumband (straatoptredens) en jeugddrumband. Voor het maken van onze muziek wordt er gebruik gemaakt van alle slagwerkinstrumenten welke er bestaan. Van gestemd tot ongestemd slagwerk.

Het slagwerkensemble staat sinds augustus 2010 onder leiding van dirigent Henrico Stevens.
Onder zijn leiding bouwt het slagwerkensemble verder aan een succesvolle toekomst. Dat men mag spreken van een goede samenwerking blijkt wel uit het behalen van zowel de Limburgse titel (18 november 2012) als de Nederlandse titel (23 februari 2013) in de hoogste divisie voor slagwerkensembles!

Naast concoursen verzorgd het slagwerkensemble ook regelmatig concerten. In het verleden heeft het slagwerkensemble al vaak uitdagende composities laten schrijven en concerten verzorgd met andere top slagwerkgroepen.
Jaarlijks verzorgd het melodisch slagwerkensemble van de KOH de muzikale omlijsting van de herdenkingsdiensten bij Uitvaartverzorging Walpot te Eijsden. Met prachtige koralen gespeeld op melodisch slagwerk worden deze diensten omlijst met emotionele muziek.

Voor het garanderen van een succesvolle toekomst is een goede opleiding van groot belang. Met een opleiding verzorgt door voornamelijk professionele leerkrachten worden de leerlingen klaargestoomd om toe te treden tot de jeugddrumband. In de jeugddrumband krijgen de jonge slagwerkers het samenspel onder de knie gebracht. Om de doorstroom naar het slagwerkensemble zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt in de jeugddrumband ook gebruik gemaakt van zowel gestemd als ongestemd slagwerk.

Jaarlijks verzorgd de drumband vele straatoptredens zoals de jaarlijkse bronkprocessie, begeleiden van communiekinderen, Koninginnedag, etc.. Hierbij staan zij onder leiding van tamboer-maître Marcel Warnier.

Het Slagwerkensemble is altijd op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe leden dienen de interne theoriecursus te volgen. Deze opleiding bestaat uit een 3-jarige solfègeopleiding. Het eerste jaar bestaat uit het spelenderwijs leren lezen van muziek. In het tweede jaar wordt naast de solfègeopleiding gestart met het bespelen van een instrument.
Ook is het mogelijk om lid te worden van ons ensemble indien u al een muzikale opleiding heeft genoten.

U bent van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie te bezoeken op donderdagavond. De jeugddrumband repeteert van 18:40 tot 19:40 uur, het slagwerkensemble van 20:00 tot 22:00 uur.

Erebestuur en ereleden

Erebestuur:
Dhr. Michiel Alting von Geusau (Beschermheer)
Dhr. Jean Duijsens (President)
Dhr. Ton Schilperoort (ere-voorzitter)
Dhr. Jef Duykers
Dhr. Hub Simons
Dhr. Jean Warnier
Dhr. Johnny Warnier
Dhr. Martin Warnier
Dhr. Huub Coninx
Dhr. Leon Selbach 
Dhr. Martin Warnier
Dhr. Kay Janssen
Ereleden:
Dhr. Frans Cortenraad
Dhr. Louis Dodemont
Dhr. Ben Essers (Ere-dirigent)
Dhr. Henri Warnier

Muzikale leiding Harmonieorkest

Jacques Claessens

Dirigent Jacques Claessens (1956) studeerde aan het Conservatorium Maastricht AMV en saxofoon bij Norbert Nozy. In 1982 studeerde hij af als uitvoerend musicus. Aansluitend behaalde hij in 1982 het diploma HaFa- directie bij Piet Stalmeijer. Van 1986 tot 1988 studeerde hij aan het ArtEZ conservatorium te Enschede bij Gert Buitenhuis en hij behaalde in 1988 het diploma U.M. HaFa- directie. Tijdens en na zijn studie aan het conservatorium was hij saxofoondocent bij verschillende muziek-scholen. Verder was hij lid van het dansorkest van Willy Schobben en het Maastrichts saxofoonkwartet.

Vanaf 1982 tot september 2006 was Jacques als alt- en sopraansaxofonist verbonden aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Als saxofoonsolist verzorgde hij met de Marinierskapel, het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen, het Euregio- harmonieorkest en andere bekende harmonieorkesten optredens in binnen- en buitenland.

Sinds 1998 is Jacques directeur van de muziekschool te Kinrooi, België. Verder jureert hij regelmatig namens het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek bij solistenwedstrijden en examens. Hij was en is dirigent van verschillende harmonie- en fanfareorkesten.

Jacques is al sinds 1979 dirigent bij harmonie Sint Agnes uit Bunde. Samen met dit korps behaalde hij 2 maal promotie, tot in de eerste divisie, 2 landskampioenschappen, werd er deelgenomen aan het WMC in 1989 en 2009, en werd in 2008 het TEMATielen gewonnen.

 

Muzikale leiding Drumband

Henrico Stevens kreeg op 7 jarige leeftijd de eerste muzieklessen van zijn vader.
Na les te hebben gevolgd bij dhr. Jo Meijs, studeerde slagwerk aan het Maastrichts Conservatorium bij de heren Pieter Jansen en Werner Otten. In Keulen volgde hij enkele jaren paukenles bij dhr. Georg Breier.
In zijn studieperiode was Henrico lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Ook remplaceerde hij bij diverse orkesten zoals het Limburgs Symfonie Orkest, Radio Symfonie Orkest, Städtisches Orchester Aachen, Orkest van het Oosten, Nederlands Ballet Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Koninklijke Militaire Kapel en het Amsterdam Wind Orchestra. Bij deze orkesten werkte hij met verschillende gerenomeerde dirigenten.
Tevens was Henrico lid en mede oprichter van het koperensemble Flexible Brass.

Als docent is Henrico werkzaam bij Muziekschool Kumulus te Maastricht. Verder is hij in dienst van Douane Harmonie Nederland.
Als slagwerkdirigent werden er titels behaald met Drumband Fanfare St.Caecilia Schimmert, Drumband St.Barbara Leveroy en Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. Naast het dirigeren van slagwerk-ensembles, momenteel Slagwerkgroep Harmonie St.Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, Slagwerkgroep Koninklijke Oude Harmonie Eijsden en Slagwerkgroep Fanfare Eendracht Dieteren, legt Henrico zich ook toe op het dirigeren van Hafa-orkesten. Hiervoor werden lessen gevolgd bij diverse docenten. Als dirigent is hij momenteel verbonden aan Fanfare De Vrije Burgers in Val-Meer (België).
Naast de activiteiten als musicus en docent is Henrico ook nog mede-eigenaar van muziekuitgeverij Hit-Music, gespecialiseerd in slagwerkmuziek en waar hij zelf ook slagwerkcomposities voor schrijft.