Adresgegevens zaal en café KOH

Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Prins Bernhardstraat 4

6245 BH EIJSDEN (NL) (Geen postadres)

Telefoon: (00-31-0-)43 – 409 1430 Bgg: 06 10880447 (beheerder)

E-mail: beheerder@koheijsden.nl

Postadres KOH: Postbus 55, 6245 ZH, Eijsden

 

De KOH locatie bestaat uit een foyer, een grote zaal met bar en een kleine zaal (Getske) in het souterrain met bar:

zaal:
 • geschikt voor feesten, vergaderingen, koffietafels, bruiloften en partijen
 • capaciteit ca 300p
 • eigen bar en toiletgroep en muziekinstallatie
Getske:
 • geschikt voor voor kleinere feesten,vergaderingen, bruiloften en partijen
 • capaciteit ca 80p
 • eigen bar en toiletgroep en muziekinstallatie
 • aparte entree
Boekingen of info via de beheerder : Jacques Duits (06-10880447)
 
Openingstijden van de foyer:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: van 19:00u tot 24:00u
Vrijdag: van 19:00u tot 02:00u
Zaterdag: gesloten (incidenteel geopend bij activiteiten)
Zondag: van 10:00u tot 14:00u

 

 

Slagwerkensemble KOH Eijsden ontmoet Cadenza Twello

Het slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden staat opnieuw voor een mooie muzikale uitdaging. Regerend wereldkampioen (WMC 2013) Cadenza Twello zal op zaterdag 28 november afreizen naar Eijsden om in samenwerking met het slagwerkensemble van de KOH, Nederlands kampioen, een gratis concertavond voor liefhebbers van de slagwerkmuziek te verzorgen.

De ensembles van Cadenza Twello (o.l.v. Robbert Houtkamp) en KOH Eijsden (o.l.v. Rico Stevens) zullen garant staan voor een verrassend concertprogramma van muzikaal niveau. Uiteenlopend van traditioneel spectaculair, tot vernieuwend melodisch slagwerkrepertoire. Beide ensembles nodigen u dan ook van harte uit te komen genieten van hetgeen de hedendaagse slagwerkmuziek te bieden heeft.

U bent van harte welkom op zaterdag 28 november 2015 om 20.00 uur in de zaal van de KOH aan de Pr. Bernhardstraat 4 in Eijsden.

Harmonie commissie

Willy Martens
willymartens58@hotmail.com, Tel: 043 – 851 5025, GSM: 06-2163 9711

Dennis Close
dennisclose@home.nl, Tel: GSM: 06-1109 4823

Stephanie Huysmans
stephanie.huysmans@hotmail.com, GSMl: 06-4219905

Raymond Duijkers
raymond.duijkers@home.nl, Tel 043- 409 4908,  GSM 06 – 4173 3518

Henri Partouns
henri.partouns@home.nl, Tel: 043 – 409 2519, GSM 06-1232 1534

Maurice Vossen
mauricevossen@home.nl, Tel. 043 – 409 0665, GSM: 06 – 4813 9334

Corné Doumen
cdoumen@xs4all.nl, Tel. 043 – 409 1722

Dave Blokker
dblokker89@hotmail.com, GSM 06-31046593

 

Damesrevue 2016

Het carnavalsseizoen is weer gestart.

Op vrijdag 8 januari 2016 organiseren de Supportersvereniging en het Damescomité van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden hun traditionele DamesRevue.

Het thema is:  GLITTER EN GLAMOUR

Ook deze keer is er weer voor een fantastisch programma gezorgd met optredens van o.a.:

•             Nol en Pol

•             Frans Theunisz

•             Jack Vinders

•             Domm en Dööl

•             Les Frœures Copuleurs

•             Eric Cruts

De presentatie is in handen van Peter Wolfs. De muzikale omlijsting wordt geheel verzorgd door:

Daniël  en Raymond

Aanvang: 20.11 uur in de zaal van de K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, 6245 BH  Eijsden.

De Revue is alleen toegankelijk voor dames.

De heren zijn welkom vanaf  kwart voor elf.   (22.45 uur)

Entreekaarten  € 12,50  te verkrijgen bij:

Irene van den Boorn                                   José Heugen                                    

Ursulinenstraat 34                                      M.L. Kingstraat 28                                         

6245 CJ  Eijsden                                        6245 GJ Eijsden                               

Tel.: 043-4092518  of   06-22021841         Tel.: 043-4093267  of   06-57101470

E-mail: irene.vdboorn@ziggo.nl                 E-mail: heugen@ziggo.nl

Bestuur

Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Willy Martens 
 • Vice-voorzitter: Kevin van der Laak
 • Secretaris: Raymond van der Burgt
 • 1 e Penningmeester: Pierre Pinxt
 • 2 e Penningmeester: Jo Goessens 
 • Henri Partouns (Onderdirecteur)
 • Gerrie Warnier

Overige bestuursleden:

 • Corné Doumen (Commissie Harmonie)
 • Robbie Haenen (Commissie Opleidingen)
 • Raimond Huijnen (Technische zaken, commissie exploitatie)
 • Jos Jansen (Donateursactie, Commissie Evenementen)
 • Freddy Waterval (Commissie evenementen, Sponsorwerving)
 • Jan Vervoort (Sponsorwerving)
 • Jacques Duits (Commissie Exploitatie)
 • Ron Warnier (Commissie Drumband)
 • Petra Op den Oordt (Commissie Ledenadministratie)
 • Sylvia Claessens (Commissie Secretariaat)
 • Chris Tossings (Commissie Drumband)

jubilarissen KOH 2015

In het weekend van 21 en 22 november 2015 viert de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden weer haar jaarlijkse St. Ceciliafeest. Dit jaar hebben wij een viertal jubilarissen. Anouk Doumen en Bo Jurkiewicz vieren hun 12 ½ -jarige lidmaatschap. Daarnaast hebben we nog twee heren die een jubileum vieren: Didier Defauwes maakt al 25 jaar deel uit van de harmonie en Roger Janssen begon 40 jaar geleden zijn muzikale loopbaan bij de KOH.

Op zaterdag 21 november zal de KOH haar St. Ceciliaviering starten met een mis om 18.00 uur in de St. Martinuskerk. Deze mis wordt opgedragen voor de overleden en levende leden van de KOH en eenieder die hen dierbaar is. Vervolgens is er een besloten feestavond voor de leden en genodigden, waarbij de jubilarissen gehuldigd worden. Vanaf 22.30 uur is de avond voor iedereen toegankelijk.

Op zondag 22 november zal, als het weer het toelaat, de KOH een muzikale rondgang maken door Eijsden.

Bestuur KOH

Korte geschiedenis KOH

De eerste muzikale manifestaties van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) dateren uit het begin van de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Aanleiding tot het oprichten van een harmonie is waarschijnlijk het zilveren kroningsfeest van Koning Willem III op 17 mei 1874 geweest. De festiviteiten in Eijsden werden opgeluisterd door ingehuurde muzikanten uit Visé en Luik. Dit is waarschijnlijk de bekende druppel geweest.

Het ontstaan van de harmonie is vooral te danken geweest aan de stuwende kracht van Jonkheer Mr. C.P.G. von Geusau, oud-raadsheer der Provinciale Rechtbank te Maastricht, Guillaume Eugène De Greef, stationschef te Eijsden, Clement Joseph Haenen, koopman, Jean François Pisart, directeur van de Zinkwitfabriek en Theodoor van Tiel, verificateur (belastingontvanger van in- en uitgaande rechten).

In 1949 werd aan de Oude Harmonie als eerste vereniging in Eijsden het predikaat “Koninklijk” verleend. Dit gebeurde uit erkenning voor het moedige besluit van bestuur en leden, met algemene stemmen genomen, om zonder aarzelen tot ontbinding der vereniging over te gaan toen de bezetter in begin jaren veertig probeerde de Oude Harmonie te dwingen zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten.

Sedert 1950 is het met de groei en bloei van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden in een steeds voorspoediger tempo gegaan. Zo promoveerde de KOH in 1963, o.l.v. de toenmalige dirigent Matthijs Scheffer, naar het hoogste niveau: de Superieure Afdeling.
Nieuwe hoogtepunten waren de muzikale prestaties die in 1988/1989 o.l.v. dirigent Jean Steutelings werden geleverd: een geweldige eerste prijs met lof der jury (330,5 punten) op een bondsconcours in Susteren, gevolgd door deelname aan het Landskampioenschap, alwaar opnieuw (met 324 punten) lof van de jury werd verdiend.

Omdat ook op eerdere concoursen tijdens de jaren tachtig steeds lof der jury (en dus minstens 324 punten) werd behaald, kreeg de KOH van de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-pen de eervolle uitnodiging om van de superieure afdeling over te stappen naar de (meer experimentele) concertafdeling. Van deze uitnodiging werd echter geen gebruik gemaakt, omdat de KOH geen concessies wilde doen aan de tot dan toe gegroeide muzikale tradities van de vereniging.

In 1989 werd de muzikale leiding overgedragen aan dirigent Ben Essers. Onder diens bezielende en deskundige leiding werden de successen uit de tachtiger jaren voortgezet. Mede dankzij de inzet van Ben Essers heeft de KOH een reeks opmerkelijke concerten ingezet, waarbij het concert voor Harmonie en Jazzband (uitgevoerd in samenwerking met de Barrelhouse Jazzband). Samen met 5 gemengde koren verzorgde de KOH in 1996 en 1997 een concertcyclus rondom het thema van de Bavarian Highlands. Dit speciaal voor koor en orkest geschreven werk van Edward Elgar werd met veel succes uitgevoerd op enkele belangrijke concertpodia in Geleen, Heerlen en Maastricht. Ook de vocale uitvoering van Phantom of the Opera spreekt nog steeds tot de verbeelding van menig muziekliefhebber.

In 1993 debuteerde de Koninklijke Oude Harmonie op het internationale podium van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Onder leiding van dirigent Ben Essers speelden de muzikanten daar 330 punten bijeen, met lof en onderscheiding der jury.
Tijdens de deelname aan het WMC van 1997 werd dit resultaat nog aanmerkelijk verbeterd: met 344 punten behaalde de KOH het hoogste resultaat uit haar toch al rijke historie. De KOH verwierf hiermee opnieuw lof van de jury en bereikte met deze eclatante uitslag een 3e plaats in de Eerste Divisie Harmonie-orkesten.
In 2002 nam de KOH weer deel aan een Bondsconcours van de LBM, en scoorde daarbij een verdienstelijke 1e prijs met 84,58 punten. Een voortreffelijke prestatie als men bedenkt dat bij dit concours maar liefst 20 jeugdige muzikanten voor het eerst op het hoogste niveau debuteerden.
3 jaar later werd er voor de vierde keer in de historie van de KOH deelgenomen aan het WMC. Met 92,00 punten werd voor de vierde keer op rij Lof de jury behaald op het WMC.

In 2006 nam dirigent Steven Walker het stokje over van (Ere-)dirigent Ben Essers. Onder zijn leiding werd een nieuwe koers ingezet richting het WMC 2009. Na bijna 3 jaar samenwerking tussen dirigent en orkest werd er deelgenomen aan het WMC 2009. Met 90,42 werd een eerste prijs met lof der jury behaald. Een heel mooi resultaat voor het eerste concours met deze dirigent!

Vanaf 2010 is de KOH een nieuwe weg ingeslagen onder de uitmuntende leiding van de geronommeerde dirigent Jacques Claessens en worden diverse concerten op zeer muzikale wijze vertolkt. Het meest recente succes is het behalen van de titel vice-wereldkampioen tijdens het WMC in 2013 met 95,75 punten

Niet alleen de muzikanten van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden beijveren zich voor de hoogste prestaties, evenzeer de tamboers van de drumband staan garant voor klinkende resultaten. Reeds in 1972 werd de Drumband KOH voor het eerst in haar historie Nederlands Kampioen en men won in totaal zesmaal het Limburgs Kampioenschap.
In 1992, na de komst van hun nieuwe instructeur Hans Croes, trad de drumband toe tot de sectie A-b van de Bond van Limburgse Tamboerkorpsen. Reeds na 2 jaar behaalde Hans Croes met zijn gedegen aanpak enkele grandioze resultaten: 1e prijs met lof tijdens het bondsconcours in september 1994; een prestatie die de tamboers tijdens de daaropvolgende Limburgse kampioenswedstrijden in november 1994 zelfs nog wisten te verbeteren: met een puntentotaal van 93,85% behaalden zij de op één na hoogste score van het kampioenschap (echter net 1% te weinig voor de titel in hun sectie A-b).
Sinds september 1996 staat de drumband onder leiding van instructeur Frank Marx, onder wiens leiding de successen uit voorgaande jaren in stijgende lijn werden voortgezet. Absolute hoogtepunten waren achtereenvolgens het behalen van het Limburgs Kampioenschap in november 1998 (met een ongekend hoge score van maar liefst 97½ % van de maximale 100%), waarna de Drumband KOH op 24 januari 1999 voor de tweede maal in haar 50-jarige historie het Nederlands Kampioenschap in de wacht wist te slepen, thans in de sectie Ab-Podium.
In 2001 nam het Slagwerkensemble van de KOH deel aan de concertwedstrijden voor slagwerk-ensembles op het WMC. Onder leiding van dirigent Frank Marx verzorgden de muzikanten een indrukwekkende uitvoering van het verplichte werk De Bronk (Gian Prince) en het keuzewerk Reflections on the Thirteenth Myth (Vincent Cox). Na afloop ontving het slagwerkensemble een minutenlange staande ovatie van het aanwezige publiek; de 5-koppige internationale jury beloonde dit WMC-optreden met een Eerste prijs (86,03 procent).
In 2006 werd er door de drumband weer deelgenomen aan de Limburgse Kampioenschappen in de Hanenhof te Geleen. Met een groot aantal nieuwe jeugdige leden die voor het eerst op concours gingen en de “oude rotten” werd er met bussen afgereisd naar Geleen. Met het thema Emotie werd er een score behaald van 95,92 punten behaald. Goed voor lof der jury en Limburgs Kampioen in de Eredivisie sectie A2! Tevens werd de beker gewonnen voor het hoogste aantal punten. Na het succes op de Limburgse Kampioenschappen werd er in februari 2007 deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen te Winterswijk. De drumband behaalde hier 95,2 punten, goed voor de derde plaats en wederom lof der jury.
Hieruit mag men gerust opmaken dat onze drumband al lange tijd tot de absolute Nederlandse top behoord.

Ook bij de drumband vond er in 2010 een wisseling van muzikale leiding plaats. Frank Marx werd na vele jaren van verdiensten in september 2010 opgevolgd door Rico Stevens. Het meest recente succes hier was het behalen van de Limburgse titiel in november 2012 en het vervolgens behalen van de landstitel begin 2013.

Dat echter niet de prestatiedrang alleen voorop staat, moge blijken uit de talloze malen dat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden jaarlijks uitrukt voor wat het als “sociale” verplichtingen is gaan beschouwen : processies, jubilea, sportevenementen en dergelijke. Het opluisteren van deze evenementen wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd, hetgeen zich manifesteert via een talrijke supportersschare in de eigen gemeente en daarbuiten.

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden weet zich, naast de enthousiaste en gemotiveerde inzet van haar muzikanten en tamboers, eveneens verzekerd van een zeer actieve Supportersvereniging en een enthousiast Damescomité.

Kortom, alle componenten voor een succesvolle voortzetting van de rijke, sociaal-culturele en muzikale traditie zijn nog steeds volop voorhanden.

Hartelijk dank!

Eijsden zonder harmonieën is ondenkbaar. Harmonieën zonder muzikanten, instrumenten, opleidingen en uniformen is onmogelijk. Dat is alleen mogelijk dankzij uw donaties, onze sponsoren, de Supportersvereniging en het Damescomité. Juist daardoor is het voor ons, als Koninklijke Oude Harmonie, mogelijk op hoog niveau te presteren. Dat willen wij ook vooral blijven doen. De leden en het bestuur van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden danken u hartelijk voor uw bijdrage dit jaar.

 

Bestuur en Leden KOH 

Toppers in percussion…….

Zo is het deze keer te kwalificeren, het concert van zondag 25 oktober 2015 in de zaal van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.
Het slagwerkensemble van de KOH o.l.v. Rico Stevens had het slagwerkensemble Concordia Obbicht o.l.v. Etienne Houben op bezoek. Voor een goed gevulde zaal heeft de slagwerkgroep van de KOH de percussie en het melodisch slagwerk in het bijzonder in de étalage gezet. Van zacht verstild tot gecontroleerd hard, alles kwam aan bod in fraaie klankkleuren. Het groot applaus van de toehoorders onderstreepte dat.
Een extra accent werd gezet in Mystic Prophecy door de bijdragen van Willy Huppertz (bugel) en Luc Scholten (trombone). Wat een fraaie compositie is dat! In de zaal waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Cadenza Twello, WMC en nationaal kampioen. Kortom een mooi en succesvol concert.