Muzikale leiding jeugddrumband

Henrico Stevens kreeg op 7 jarige leeftijd de eerste muzieklessen van zijn vader.
Na les te hebben gevolgd bij dhr. Jo Meijs, studeerde slagwerk aan het Maastrichts Conservatorium bij de heren Pieter Jansen en Werner Otten. In Keulen volgde hij enkele jaren paukenles bij dhr. Georg Breier.
In zijn studieperiode was Henrico lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Ook remplaceerde hij bij diverse orkesten zoals het Limburgs Symfonie Orkest, Radio Symfonie Orkest, Städtisches Orchester Aachen, Orkest van het Oosten, Nederlands Ballet Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Koninklijke Militaire Kapel en het Amsterdam Wind Orchestra. Bij deze orkesten werkte hij met verschillende gerenomeerde dirigenten.
Tevens was Henrico lid en mede oprichter van het koperensemble Flexible Brass.

Als docent is Henrico werkzaam bij Muziekschool Kumulus te Maastricht. Verder is hij in dienst van Douane Harmonie Nederland.
Als slagwerkdirigent werden er titels behaald met Drumband Fanfare St.Caecilia Schimmert, Drumband St.Barbara Leveroy en Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. Naast het dirigeren van slagwerk-ensembles, momenteel Slagwerkgroep Harmonie St.Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, Slagwerkgroep Koninklijke Oude Harmonie Eijsden en Slagwerkgroep Fanfare Eendracht Dieteren, legt Henrico zich ook toe op het dirigeren van Hafa-orkesten. Hiervoor werden lessen gevolgd bij diverse docenten. Als dirigent is hij momenteel verbonden aan Fanfare De Vrije Burgers in Val-Meer (België).
Naast de activiteiten als musicus en docent is Henrico ook nog mede-eigenaar van muziekuitgeverij Hit-Music, gespecialiseerd in slagwerkmuziek en waar hij zelf ook slagwerkcomposities voor schrijft.

Harmonieorkest samenstelling

HET HARMONIE-ORKEST VAN DE KONINKLIJKE OUDE HARMONIE VAN EIJSDEN

 

Het harmonieorkest van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat uit 80 muzikanten. Het orkest is samengesteld uit hout- en koperinstrumenten en slagwerk. Het harmonieorkest concerteert sinds 1963 in de eerste divisie, sectie harmonie (voorheen de superieure afdeling) van de Nederlandse Muziekbonden.

Vanaf 1993 heeft het harmonieorkest vijf maal deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Het hierbij telkens behaalde resultaat met het predikaat “lof van de jury” getuigt van een hoog en stabiel muzikaal niveau.

Vanaf september 2010 staat het harmonieorkest onder muzikale leiding van dirigent Jaques Claessens.

Naast regelmatige optredens op concertpodia heeft het harmonieorkest een belangrijke functie in het sociaal culturele leven. Samen met het vaandelkorps en de drumband worden jaarlijks tal van activiteiten in en buiten Eijsden muzikaal opgeluisterd.

 

 

Historie Blauwe Biet

In oktober 1956 werd door een aantal muziekanten van de KOH de blaaskapel “De blauwe Biet” opgericht. Het was een gevolg op “De blow Aonhawers”. De reden van de oprichting was het feit dat men het carnavalsgebeuren zelf wilde gaan opluisteren. Er vond namelijk al enige jaren carnavalszittingen plaats in de harmoniezaal en te gast was dan vaak de carnavalsvereniging “De Kemeleers” uit Maastricht, die dan een hofkapel meenam om de muzikale omlijsting te verzorgen.
Vanaf 1957 werden de zittingen van de Eijsdense carnavalsvereniging “De Klèèflep” opgeluisterd door de eigen hofkapel “De Blauwe Biet”. De muzikanten waren gekleed in een blauwe kiel. De eerste kapelmeester werd Henri Sipers, die ook de onderdirecteur van de harmonie was. In de eerste jaren na de oprichting nam de kapel vaak deel aan blaaskapellenconcoursen. Zo veroverde het gezelschap in 1959 in het staargebouw in Maastricht het hoogste aantal punten. Men veroverde eerste prijzen met lof der jury in Limbricht, Maasbracht, Banholt en Tegelen. Er werden ook concoursen in Eijsden georganiseerd, bijvoorbeeld op 31 maart 1963. De toenmalige dirigent van de KOH, Matthijs Scheffer, trad op als jurylid. In de zeventiger jaren werd nog een dikke eerste prijs gehaald in Wijlre.
 

Vlak na de oprichting maakte de kapel regelmatig buitenlandse reisjes en dan met name naar Duitsland. Zo reisde men naar Würsselen, Aken en Düsseldorf.
De kapel trad in 1964 ook op in Straatsburg, want alle leden van de kapel waren als lid van de harmonie aanwezig bij deze meerdaagse trip naar de Elzas. Zij speelden in een restaurant in Straatsburg zelfs zo goed dat het steeds drukker werd in de zaak. De eigenaar vroeg aan de Eijsdense musici of zij het optreden konden verlengen. Als tegenprestatie bood hij de kapel daarvoor een gratis maaltijd aan.

In het Duitse Altenahr maakte men kennis met de wijnfeesten. Bovendien was Henri Sipers dirigent in Hoensbroek waar men ook wijnfeesten organiseerde. Vanaf 1961 organiseerde de kapel ieder jaar in oktober, in een prachtig versierde zaal, het wijnfeest, met als hoogtepunt het uitroepen van de wijnkoningin. Aan het versieren van de zaal werden vaak 2 weken lang vele uren gespendeerd, niet alleen door leden van de kapel maar ook door de leden van de KOH, die niet bij de kapel speelden. In het jubileumjaar 1996 vond het wijnfeest voor de laatste maal plaats, omdat de belangstelling voor dit soort evenementen dalende was. In de zestiger jaren daarentegen was de zaal stampvol en werd de grote toeloop enkele malen opgevangen door het festijn te spreiden over 2 volle weekenden.
Op het eerder genoemde concours in Tegelen maakten de muzikanten van “De Blauwe Biet” kennis met de Ergerländer muziek, die zij vervolgens ook steeds meer in hun repertoire gingen opnemen.
De kapel nam deel aan de ontelbare festivals en speelde ook vaak pro Deo voor het goede doel: in het Eijsdense Philipsgebouw speelde zij vaker voor invalide kinderen en in de voormalige Eijsdense veilinghal wisten zij geld bijeen te brengen voor de kerk van Mariadorp. Zo werden hier talentenjachten georganiseerd, waarvan er ooit één gewonnen werd door Irene Lardy, die later bekend werd als zangeres.

 

 Op vrijdag vóór carnaval speelde de kapel jarenlang voor de bejaarden van Groot Maastricht in de Redoute en op de dag erna voor de gehandicapte kinderen in Maastricht, in de Boschstraat.
Op 1 januari 1966 werd Henri Partouns muzikaal leider van “De Blauwe Biet”. Dit is hij in 2006 nog steeds. Samen met trompettist Nico Spons is hij de enige muziekant die vanaf de oprichting lid is.
In datzelfde jaar vonden een aantal hoogtepunten uit de historie plaats. In september trad het ensemble op in de stadsschouwburg in Maastricht samen met Toon Hermans. Ook nam De Blauwe Biet deel aan het nationaal hofkapellenconcours, georganiseerd door de Katholieke Radio Omroep, met een deelname van meer dan 150 kapellen. De jury werd gevormd door Jo Budy, Martinus van het Woud en majoor H.F.W. van Diepenbeek, de dirigent van de Koninklijke Luchtmachtkapel.
Begin 1967 werd bekent dat “De Blauwe Biet” dit concours gewonnen had met de uitvoering van het verplichte werk “Het is maar eenmaal carnaval” en het keuzewerk “Wenn die lindebäume blühen”. De officiële uitslag werd bekendgemaakt in januari 1967 in het radioprogramma Djin van Jan Blaaser door programmaleider Herman Fikkert, bijgestaan door Jacques van Kollenburg en Ton Kool. Jan Blaaser en een ploeg van de KRO kwamen speciaal naar Eijsden om opnamen van de kapel te maken. De kapel speelde de concourswerken en nog een keer en verder nog “Wiener Praterleben” en “Politie” (dit is “Dé van vief gûle”, waarvan Lambert Pinckaers de geestelijke vader is). Dit laatste nummer werd gedirigeerd door Jan Blaaser, die voor de gelegenheid de naam Jeng gekregen had. Verder waren interviews te horen met de dirigent Henri Partouns en oud-dirigent Henri Sipers, die ook een groot aandeel had in dit succes. Ook Louis Partouns, buuttereedner van “De Klèèflep” werd geïnterviewd, waarbij de ontstaansgeschiedenis van de blaaskapel “De Blauwe Biet” uit de boeken werd gedaan.

Tijdens een rechtstreekse radio-uitzending in 1967 vanuit Eijsden overhandigde de voorzitter van de KRO, meester H. van Doorn, de eerste prijs aan kapelmeester Henri Partouns, zijnde een geldbundel met 500 losse guldens.
In 1966 werd het 10-jarig bestaan gevierd en kreeg de kapel nieuwe uniformen: prachtige blauwe jasjes met grijze kraag en grijze broeken. Het jubileumbal werd opgeluisterd door “The Diamond Five”.In 1968 was de kapel weer op de radio te horen en wel live, een uur lang. Men was aanwezig op de FIRATO in de RAI van Amsterdam.

In de zeventiger jaren werd de gang van zaken steeds professioneler, daardoor vaker contracten moesten worden afgesloten. Dit maakte de vorming van een bestuur noodzakelijk. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jef Janssen, secretaris Jean Warnier (trompet), penningmeester Jean-Marie Wolfs en kapelmeester Henri Partouns. Na het vertrek van Jef Janssen werd Jean-Marie Wolfs voorzitter en in 1997 werd Roger Janssen bestuurslid, nadat jean Warnier was gestopt. Tot in de zeventiger jaren werd de kas van de kapel beheerd door Joke Partouns, bestuurslid van de KOH.
In 1976 kreeg men weer nieuwe uniformen en de outfit werd aangepast aan de Egerländer muziek, namelijk zwarte broeken en Tiroler hesjes.
In dat jaar werd het 20-jarig jubileum gevierd, onder andere met een Heilige Mis, een koffieconcert door de KOH onder leiding van Matthijs Scheffer en een optreden van de bekende Limburgse popgroep “The Walkers”. Ook kreeg de kapel in de zeventiger jaren een nieuwe naam, namelijk “Die Maastaler”.

In de tachtiger en negentiger jaren bleef de kapel het carnavalsgebeuren opluisteren en deelnemen aan festivals, maar doordat de harmonie een steeds drukkere agenda kreeg, werd het aantal activiteiten verminderd.
In 1996 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een receptie en een blaaskapellenfestival.

Door de veroudering van het uniform werd na 30 jaar besloten om de kapel in een nieuw jasje te steken. Er werd gekozen voor een “modernere look”, een blauwe blouse met een zwarte broek. Door de komst van de blauwe blouse werd ook de oude naam van de kapel weer in ere hersteld. Vanaf begin 2006 heet de kapel weer Blaaskapel “De Blauwe Biet”.

 

Beschermheer

Beschermheer:  Michiel Alting von Geusau  

Michiel Alting von Geusau (48) is in het dagelijks leven CEO van DOCDATA NV. In de politiek was Michiel geen onbekende in het Brabantse Haaren waar hij jarenlang gemeenteraadslid is geweest.
Hij is in de gelukkige familieomstandigheid getrouwd te zijn met Monika von Perjés Dömölky.
Samen hebben ze 6 kinderen. Een bijzondere vermeldenswaardigheid is de banden met het huidige Koninklijk huis. In de periode dat Michiel ons land diende als kapitein bij de mariniers leerde hij ZKH Willem Alexander nader kennen, hetgeen leidde tot een vriendschapsband. Hun zoon Paulo mocht als bruidsjonker fungeren bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima.
Eveneens bijzonder is het feit dat de beschermheer in het oude (jeugd) huis van de oprichter en eerste voorzitter van de harmonie woont in St. Michielsgestel.

Michiel wil in het bijzonder een stimulerende rol op zich nemen ten aanzien van de jeugd.

Muziekopleiding algemene informatie

Welkom op de pagina van de leerlingencommissie van de KOH

Hier vind je in het kort informatie voor de leerlingen en informatie over onze opleiding.


Opleiding:

Bij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.

De lessen worden verzorgd door professionele leerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland. Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen. Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties. Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.

Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in principe 3 jaar. De solfègeles wordt één maal per week gegeven en duurt 1 uur.

De leerlingen mogen gaandeweg het schooljaar hun voorkeur voor een instrument aangeven maar een belangrijke factor bij het toekennen van een instrument aan een leerling is de noodzakelijkheid van het instrument binnen de harmonie. Na het succesvol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de leerlingen hun instrument.

Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen een tevens starten we dit jaar met de instrumentale opleiding. Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les op het instrument.

Het 3e jaar solfège zal afgesloten worden met een theoriediploma.

Na 1 jaar les op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan het pupillenorkest.

In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden.

Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling A-examen doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.

Bij de jeugdharmonie/-drumband zal het samenspel verder ontwikkeld worden en meer toegespitst worden op het harmonieorkest of de drumband.

Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen op hun instrument.

Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen met goed gevolg behaald wordt zal toetreding tot het grote harmonieorkest of slagwerkensemble volgen.

Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te worden en examen te doen.


Activiteiten:

Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd (meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de KOH, familie, vrienden en bekenden.

Naast de muzikale opleiding organiseert de leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de KOH, ook een aantal leuke activiteiten.

Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje voor de solfègeleerlingen en is er het jaarlijkse Sint Caeciliafeest voor de leerlingen.

Door het jaar heen worden de leerlingen ook betrokken bij diverse activiteiten van de harmonie en/of drumband.Leerlingencommissie 


De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, Klik hier voor naam en adresgegevens.

   


Voor nog meer informatie of specifieke vragen kun kijken in het informatieboekje of contact opnemen met een van de bovenvermelde personen.

Het aanmeldingsformulier kun je tevens ook hier vinden.Harmonieorkest Actueel

Na maanden van repeteren, het regelen van artiesten, verlichting, geluid, het organiseren van mens en materiaal is het dan binnenkort weer zover.

Op 29 en 30 December presenteert de KOH het jaarlijkse Sylvesterconcert. Het Harmonieorkest gaat haar beste beentje weer voorzetten om samen met de drumband en de leerlingen U te voorzien van een gevarieerd en gezeliig programma.

Na het behalen van het zeer goede resultaat op het Wereld Muziek Concours 2013 (vice wereldkampioen met maar liefst 95,75 punten), eerder deze zomer, zijn we meteen begonnen met de voorbereidingen voor de St. Cecilia-mis en uiteraard het Sylvesterconcert.

Sinds de zomervakantie hebben we in de processie van Mariadorp meegelopen, in Moelingen meegedaan aan de rondgang en halen we Sinterklaas in en geven we nog enkele serenades bij 50-jarige huwelijksfeesten…… Kortom het Harmonieorkest zit (net zoals de hele vereniging) niet stil!

Voor komend jaar (2014) staan weer de nodige concerten en evenementen op de planning. In 2014 bestaat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden maar liefst 140 jaar. Door het jaar heen zullen er diverse programmaonderdelen plaatsvinden. Blijf daarom deze site bezoeken en onze kalender in de gaten houden!

Algemene informatie

Het Slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat uit een gezellige en enthousiaste groep van ± 25 personen uit Eijsden. Het ensemble treedt op als slagwerkensemble, drumband (straatoptredens) en jeugddrumband. Voor het maken van onze muziek wordt er gebruik gemaakt van alle slagwerkinstrumenten welke er bestaan. Van gestemd tot ongestemd slagwerk.

Het slagwerkensemble staat sinds augustus 2010 onder leiding van dirigent Henrico Stevens.
Onder zijn leiding bouwt het slagwerkensemble verder aan een succesvolle toekomst. Dat men mag spreken van een goede samenwerking blijkt wel uit het behalen van zowel de Limburgse titel (18 november 2012) als de Nederlandse titel (23 februari 2013) in de hoogste divisie voor slagwerkensembles!

Naast concoursen verzorgd het slagwerkensemble ook regelmatig concerten. In het verleden heeft het slagwerkensemble al vaak uitdagende composities laten schrijven en concerten verzorgd met andere top slagwerkgroepen.
Jaarlijks verzorgd het melodisch slagwerkensemble van de KOH de muzikale omlijsting van de herdenkingsdiensten bij Uitvaartverzorging Walpot te Eijsden. Met prachtige koralen gespeeld op melodisch slagwerk worden deze diensten omlijst met emotionele muziek.

Voor het garanderen van een succesvolle toekomst is een goede opleiding van groot belang. Met een opleiding verzorgt door voornamelijk professionele leerkrachten worden de leerlingen klaargestoomd om toe te treden tot de jeugddrumband. In de jeugddrumband krijgen de jonge slagwerkers het samenspel onder de knie gebracht. Om de doorstroom naar het slagwerkensemble zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt in de jeugddrumband ook gebruik gemaakt van zowel gestemd als ongestemd slagwerk.

Jaarlijks verzorgd de drumband vele straatoptredens zoals de jaarlijkse bronkprocessie, begeleiden van communiekinderen, Koninginnedag, etc.. Hierbij staan zij onder leiding van tamboer-maître Marcel Warnier.

Het Slagwerkensemble is altijd op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe leden dienen de interne theoriecursus te volgen. Deze opleiding bestaat uit een 3-jarige solfègeopleiding. Het eerste jaar bestaat uit het spelenderwijs leren lezen van muziek. In het tweede jaar wordt naast de solfègeopleiding gestart met het bespelen van een instrument.
Ook is het mogelijk om lid te worden van ons ensemble indien u al een muzikale opleiding heeft genoten.

U bent van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie te bezoeken op donderdagavond. De jeugddrumband repeteert van 18:40 tot 19:40 uur, het slagwerkensemble van 20:00 tot 22:00 uur.

Erebestuur en ereleden

Erebestuur:
Dhr. Michiel Alting von Geusau (Beschermheer)
Dhr. Jean Duijsens (President)
Dhr. Ton Schilperoort (ere-voorzitter)
Dhr. Jef Duykers
Dhr. Hub Simons
Dhr. Jean Warnier
Dhr. Johnny Warnier
Dhr. Martin Warnier
Dhr. Huub Coninx
Dhr. Leon Selbach 
Dhr. Martin Warnier
Dhr. Kay Janssen
Ereleden:
Dhr. Frans Cortenraad
Dhr. Louis Dodemont
Dhr. Ben Essers (Ere-dirigent)
Dhr. Henri Warnier

Muzikale leiding Harmonieorkest

Jacques Claessens

Dirigent Jacques Claessens (1956) studeerde aan het Conservatorium Maastricht AMV en saxofoon bij Norbert Nozy. In 1982 studeerde hij af als uitvoerend musicus. Aansluitend behaalde hij in 1982 het diploma HaFa- directie bij Piet Stalmeijer. Van 1986 tot 1988 studeerde hij aan het ArtEZ conservatorium te Enschede bij Gert Buitenhuis en hij behaalde in 1988 het diploma U.M. HaFa- directie. Tijdens en na zijn studie aan het conservatorium was hij saxofoondocent bij verschillende muziek-scholen. Verder was hij lid van het dansorkest van Willy Schobben en het Maastrichts saxofoonkwartet.

Vanaf 1982 tot september 2006 was Jacques als alt- en sopraansaxofonist verbonden aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Als saxofoonsolist verzorgde hij met de Marinierskapel, het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen, het Euregio- harmonieorkest en andere bekende harmonieorkesten optredens in binnen- en buitenland.

Sinds 1998 is Jacques directeur van de muziekschool te Kinrooi, België. Verder jureert hij regelmatig namens het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek bij solistenwedstrijden en examens. Hij was en is dirigent van verschillende harmonie- en fanfareorkesten.

Jacques is al sinds 1979 dirigent bij harmonie Sint Agnes uit Bunde. Samen met dit korps behaalde hij 2 maal promotie, tot in de eerste divisie, 2 landskampioenschappen, werd er deelgenomen aan het WMC in 1989 en 2009, en werd in 2008 het TEMATielen gewonnen.