Muziekopleiding algemene informatie

Welkom op de pagina van de leerlingencommissie van de KOH

Hier vind je in het kort informatie voor de leerlingen en informatie over onze opleiding.


Opleiding:

Bij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.

De lessen worden verzorgd door professionele leerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland. Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen. Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties. Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.

Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in principe 3 jaar. De solfègeles wordt één maal per week gegeven en duurt 1 uur.

De leerlingen mogen gaandeweg het schooljaar hun voorkeur voor een instrument aangeven maar een belangrijke factor bij het toekennen van een instrument aan een leerling is de noodzakelijkheid van het instrument binnen de harmonie. Na het succesvol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de leerlingen hun instrument.

Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen een tevens starten we dit jaar met de instrumentale opleiding. Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les op het instrument.

Het 3e jaar solfège zal afgesloten worden met een theoriediploma.

Na 1 jaar les op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan het pupillenorkest.

In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden.

Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling A-examen doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.

Bij de jeugdharmonie/-drumband zal het samenspel verder ontwikkeld worden en meer toegespitst worden op het harmonieorkest of de drumband.

Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen op hun instrument.

Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen met goed gevolg behaald wordt zal toetreding tot het grote harmonieorkest of slagwerkensemble volgen.

Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te worden en examen te doen.


Activiteiten:

Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd (meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de KOH, familie, vrienden en bekenden.

Naast de muzikale opleiding organiseert de leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de KOH, ook een aantal leuke activiteiten.

Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje voor de solfègeleerlingen en is er het jaarlijkse Sint Caeciliafeest voor de leerlingen.

Door het jaar heen worden de leerlingen ook betrokken bij diverse activiteiten van de harmonie en/of drumband.Leerlingencommissie 


De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, Klik hier voor naam en adresgegevens.

   


Voor nog meer informatie of specifieke vragen kun kijken in het informatieboekje of contact opnemen met een van de bovenvermelde personen.

Het aanmeldingsformulier kun je tevens ook hier vinden.Geplaatst in Menu artikelen.

Geef een reactie